Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri Programı iki yıl süren bir ön lisans eğitimidir. Meslek Yüksekokullarının amacına uygun olarak öğrencilerin bu sürede vücut dışı dolaşım fizyolojisi, vücudun buna tepkileri, vücut dışı dolaşım esnasında ortaya çıkabilecek sorunları ve bunların çözümü için gerekli becerileri elde etmesi hedeflenir. Perfüzyon Teknikeri, ilgili uzman hekim gözetiminde; kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer makinesini, dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarını, böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını, hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlar, çalıştırır ve takip eder. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerine destek olmak amacıyla birinci yıl temel İngilizce, ikinci yıl meslek İngilizcesi dersleri sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Perfüzyon Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Perfüzyon Teknikleri Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Perfüzyon Teknikleri Programı eğitim sürecinde edindiği bilgileri mesleki alanda etik bir anlayışla uygular ve bilgilerini sürekli günceller.
Kardiyovasküler sistemin anatomisini bilir, kardiyovasküler yapılar ile ilişkili hastalıkların temel patolojik süreçlerini ve bu konuda uygulanan tedavi yöntemlerini bilir, mesleğini yaparken bu bilgileri dikkatli bir şekilde kullanır.
Perfüzyon Teknikleri eğitimi süresince aldığı bilgileri kullanarak, hekim gözetiminde kardiyopulmoner bypass, kardiyopulmoner destek cihazları ve hemofiltrasyon cihazlarınının kurulumunu yapar ve kullanır, ayrıca bu cihazların bakım ve kontrollerini sağl
Perfüzyon cihazlarının kullanımı sırasında kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde operasyon ekibi ile birlikte kullanır, tüm güvenlik önlemlerini alır ve takip eder. Karşılaşılabilecek sorunları öngörmek ve önlemek için standardize edilmiş güvenlik yön
Perfüzyon cihazlarının kullanımı sırasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar
Kardiyovasküler terimleri bilir, etkin kullanır.
İlkyardım temel kurallarını bilir, gerektiğinde uygular.
Perfüzyon cihazlarının kullanımı sırasında uygulanan farmakolojik ajanların yapılarını, yan etkilerini, risk faktörlerini, çeşitlerini, hazırlanışını öğrenir ve uygular, uygun ilaç ve dozuna verme yeteneğini kazanır.
Diğer tıp bilimleri ile çalışabilme disiplinine sahiptir.
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser, alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve öğrenir.
Çevre koruma ve iş güvenliği konularını ifade eder ve uygular.
Mesleki etik kurallarını benimser ve alanının her adımında etik kurallar çerçevesinde hareket eder.
Temel düzeyde yabancı dilde iletişim kurar.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Cem ALHAN Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Pınar ELPEN KARYEMEZ Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 5
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 5
ING111 İngilizce I Z 5 0 5 2
KIM111 Kimya Z 2 0 2 2
SYS023 Meslek Etiği S 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1