Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı iki yıl süren bir ön lisans eğitimidir. Meslek Yüksekokullarının amacına uygun olarak bu sürede Tıbbi Görüntüleme teknikerinin bağımsız görev yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerinin elde edilmesi sağlanır. Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, tıbbi tanıyı sağlamak için gerekli görüntüleri oluşturan cihazları kullanmasını öğrenir. İleri teknoloji ürünleri olan radyoloji cihazlarının işletilmesi, kuramsal bilgi ve deneyim gerektirir. Birinci yıl röntgen cihazı, düz radyografi uygulamaları, anatomi ve hasta iletişimi konuları işlenmekte, ikinci yıl ise dijital radyografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiyografi ve bu konularda uygulamaya ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerine destek olmak amacıyla birinci yıl temel İngilizce, ikinci yıl meslek İngilizcesi dersleri sağlanmaktadır.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Radyoloji Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-1) puan türüne göre öğrenci alır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı eğitim sürecinde edindiği bilgileri mesleki alanda uygular ve bilgilerini sürekli günceller.
Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarını uygular. Radyasyonun zararlı etkisinden kendisini ve hastayı korumak için gerekli önlemleri alır.
Röntgen cihazlarının bölümlerinin, X ışını oluşum mekanizmalarının ve röntgen tüpünün detaylı iç yapısını bilir. Radyolojide ve nükleer tıp alanında kullanılan cihazların teknik alt yapısını ve çalışma prensiplerini bilir. Bu cihazların günlük bakım ve ko
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı eğitim süresinde edindiği bilgileri kullanarak, bulunduğu sağlık birimindeki radyoloji ya da nükleer tıp görüntüleme ile ilgili cihazları, hekimin gerekli gördüğü görüntüleme işlemlerini ya bağımsız ya da gerektiğinde
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar
Tıbbi ve radyolojik terimleri bilir, etkin kullanır.
Temel, klinik ve radyolojik anatomiyi temel düzeyde bilir. Görüntülenen anatomik yapıları tanır.
İlk yardım temel kurallarını bilir, gerektiğinde uygular.
Kontrast maddelerin farmakolojik yapılarını, yan etkilerini, risk faktörlerini, çeşitlerini, hazırlanışını öğrenir ve uygular. Uygun hastaya hangi kontrast maddenin kullanılacağına karar verme yeteneğini kazanır.
Diğer tıp bilimleri ile çalışabilme disiplinine sahiptir.
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser, alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve öğrenir.
Çevre koruma ve iş güvenliği konularını ifade eder ve uygular.
Mesleki etik kurallarını benimser ve alanının her adımında etik kurallar çerçevesinde hareket eder.
Temel düzeyde yabancı dilde iletişim kurar.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Sıla ULUS Yrd. Doç. Dr.

Program Koordinatörü

Pınar ELPEN KARYEMEZ Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
RAD101 Tıbbi Görüntüleme I M 4 2 6 14
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 5
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 5
FZK111 Fizik Z 2 0 2 2
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
KIM111 Kimya Z 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji M 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
RAD102 Tıbbi Görüntüleme II M 6 4 10 16
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
RAD132 Radyolojik Anatomi M 3 0 3 5
RTT173 Radyasyon Güvenliği ve Korunma S 3 0 3 4
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1