Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Uzaktan eğitim

Dersin Koordinatörü

Rezzan AKÇATEPE Öğr. Gör.

Dersi Verenler


Dersin Amacı

Derste öğrenciler, 1923 Cumhuriyet sonrası Türkiye’de olan siyasal yapıdan başlayıp 2000 li yıllara kadar gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel yapı ve değişiklikleri detayları ile inceleyecekler.

Dersin İçeriği

Türk gençlerini Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millet ve vatan sevgisine sahip, ülkemize yönelik saldırılara karşı bilinçli, çağdaş ve bilgili insanlar olarak yetiştirmek.

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri


Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Kuvayi milliye hareketi
2 İstiklal savaşında savaşılan cepheler
3 Kütahya-Eskişehir muharebeleri, Sakarya meydan muharebesi, Büyük taarruz, Mudanya Mütarekesi, İstiklal savaşında askeri malzeme kaynakları, İstiklal savaşında basın
4 İstiklal savaşında diplomatik gelişmeler
5 Atatürk dönemi inkılaplarının amacı, Siyasal alanda yapılan inkılaplar
6 Atatürk dönemi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ile toplumsal yaşayışı düzenleyen inkılaplar
7 Atatürk dönemi Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
8 Atatürk dönemi hukuk alanında yapılan inkılapları ve inkılaplara karşı yapılan tepkiler
9 Atatürk döneminde dış politika
10 Atatürk döneminde dış politika
11 Atatürk ilkeleri
12 Atatürk ilkeleri
13 Atatürk ilkeleri
14 Atatürk ilkeleri

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Ara Sınav için hazırlık süresi 0,5
Final içi hazırlık süresi 0,5
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 30
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1
Dersin AKTS Kredisi 1