Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Genel Biyoloji

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BYL111 Genel Biyoloji 1. Yarıyıl 5

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Dersi Verenler

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Dersin Amacı


Dersin İçeriği


Dersin Öğrenme Çıktıları

Derslerde öğrenilen bilgilerin hasta başında uygulanıp pekiştirilmesi

Öğretim Yöntemleri


Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Biyolojinin tarihi, bilimsel tanımı, bilimsel etik, günümüzdeki durumu
2 Canlıların sınıflandırılması, genel özellikleri ve biyolojik organizasyonun prensipleri
3 Hücre kimyası, İnorganik bileşikler
4 Organik Bileşikler: Karbonhidratlar, proteinler, lipitler, nukleik asitler
5 Hücre teorisine giriş, Hücrenin yapısı
6 Hücre organelleri ve görevleri
7 Hücre bölünmeleri
8 Hücre bölünmeleri
9 Hayvanlarda işlevsel anatominin yapısı ve işlevleri; doku tipleri
10 Dokuların yapısal özellikleri, morfolojik gelişmeleri, bölünen ve sürekli dokular
11 Organlar, tanımı ve gelişmeleri
12 Organlar, tanımı ve gelişmeleri
13 Biyolojik Çeşitlilik
14 Çevre Sorunları ve Yaşanabilir Çevre

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 20
Kısa Sınavlar 5 10
Ödev / Sunum 10 10
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 28
Ara Sınav için hazırlık süresi 7
Final içi hazırlık süresi 14
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 3
ÖÇ-2 2 3
ÖÇ-3 3
ÖÇ-4 3
ÖÇ-5 4
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek