Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

MKB111 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 1. Yarıyıl 5

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim

Dersin Koordinatörü

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Dersi Verenler

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Mikrobiyoloji ve parazitolojinin temel özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojiye giriş (Mikrobiyolojinin tarihçesi ve Mikrobiyal taksonomi ), Bakteriyoloji ve bakterilerin yapıları, Bakterilerin beslenme, üreme, metabolizmaları için gerekli koşullar, Viroloji, virüslerin genel özellikleri, çeşitleri ve insanda yaptığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

Mikroorganizma taksonomisi ve genel özelliklerini tanır
Parazitoloji hakkında bilgi sahibi olur.
Mikroorganizmaların yaptığı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur.
İmmünolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Alıştırma ve Uygulama;#Gösteri;#Bireysel Çalışma

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Mikrobiyolojiye giriş (Mikrobiyolojinin tarihçesi ve Mikrobiyal taksonomi ) Birce BUTURAK Öğr. Gör.
2 Bakteriyoloji ve bakterilerin yapıları Birce BUTURAK Öğr. Gör.
3 Bakterilerin beslenme, üreme, metabolizmaları için gerekli koşullar Birce BUTURAK Öğr. Gör.
4 Viroloji, virüslerin genel özellikleri, çeşitleri ve insanda yaptığı hastalıklar Birce BUTURAK Öğr. Gör.
5 Mikoloji, fungusların genel özellikleri, çeşitleri ve yaptığı tıbbi hastalıklar Birce BUTURAK Öğr. Gör.
6 Parazitoloji, parazitlerin genel özellikleri,çeşitleri ve tıbbi paraziter hastalıklar Birce BUTURAK Öğr. Gör.
7 Parazitoloji, parazitlerin genel özellikleri,çeşitleri ve tıbbi paraziter hastalıklar Birce BUTURAK Öğr. Gör.
8 Mikroorganizma-Konak ilişkileri ve Patogenez Birce BUTURAK Öğr. Gör.
9 Antimikrobiyal tedavi prensipleri ve İlaçların etki mekanizmaları Birce BUTURAK Öğr. Gör.
10 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon Birce BUTURAK Öğr. Gör.
11 İmmünolojinin temel kavramları ve immün sistem hücreleri Birce BUTURAK Öğr. Gör.
12 Enfeksiyon hastalıklarının temel kavramları Birce BUTURAK Öğr. Gör.
13 Aşılar ve Profilaksi Birce BUTURAK Öğr. Gör.
14 Mikrobiyolojik tanı yöntemleri ve laboratuvar testleri Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 50
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 28
Ara Sınav için hazırlık süresi 14
Final içi hazırlık süresi 28
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 5
ÖÇ-2 5
ÖÇ-3 5
ÖÇ-4 5
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek