Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Odyometri I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY101 Odyometri I 1. Yarıyıl 8

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler

Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
Bengi FİŞEK Öğr. Gör.
M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
Şenol POLAT Doç. Dr.
Gediz SERİN Doç. Dr.
Elif AKSOY Doç. Dr.
Muhammed ESEN Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Odyolojide terminoloji, latince sözcüklerinin fonetiği, isimler, sıfatlar, sayı, renk terimleri, fiiller, tamlamalar, kelime grupları, yer, yön tanımları. Önekler, sonekler, kısaltmalar, eponim terimler. Odyoloji, odyometri, odyometrist, odyometri kuramları. Sesle ilgili kuramlar ve testlerle ilgili terimlerin açıklaması. Odyolojiyle direkt ilgili olmayan ancak konularda geçen tıbbi sözcüklerinde açıklamaların öğretilmesi amaçlanır. Değişik patojilerin ayırıcı tanı testlerinin yapılması, elektroakustik impedans, SAL, Tone Decay testi, SISI, Bekeys ve Recruitment testleri.

Dersin İçeriği

Odyometriye giriş, odyometri teknikerinin görev ve sorumlulukları, odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar, öykü alma ve hastanın kulak kanalı ile zarının otoskopik muayenesi, odyolojik testiler ve değerlendirme, akustik testler ve refleksler, diapozan test

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma;#Alıştırma ve Uygulama;#Gösteri;#Gösterip Yaptırma;#Rol Oynama;#Örnek Olay

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Odyometriye giriş Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
2 Odyometri teknikerinin görev ve sorumlulukları Bengi FİŞEK Öğr. Gör.
3 Odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
4 Odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
5 Öykü almak ve hastanın kulak kanalı ile zarının otoskopik muayenesi M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
6 Odyolojik testler ve değerlendirme Şenol POLAT Doç. Dr.
7 Akustik Testler ve Refleksler Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
8 Diapozan testleri a)Weber testi b)Rinne testi c)Schwabach Testi Gediz SERİN Doç. Dr.
9 Pürton Odyoloji değerlendirme Muhammed ESEN Öğr. Gör.
10 Odyoloji değerlendirme ortamı a)Hava yolu ile ölçüm b)Kemik yolu ile ölçüm, Maskeleme Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
11 Tanım endikasyonlar uygulama a)Hava yolu maskeleme b)Kemik yolu maskeleme Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
12 Rainville testi, SAL Testi, Recruitment (Tanım, recruitment testleri) Elif AKSOY Doç. Dr.
13 Tone Decay testi, SISI Testi, MLB Testi, ABLB Testi, Ramazan Bayram KARAKAYA Öğr. Gör.
14 Bekesy Odyometrisi, Konuşma Odyometrisi Muhammed ESEN Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 100
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 56
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 240
Toplam İş Yükü / 30 (s) 8
Dersin AKTS Kredisi 8