Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Odyometri II

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY102 Odyometri II 2. Yarıyıl 10

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler

Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.

Dersin Amacı

İşitme fizyolojisi, ses ve özellikleri, odyometrik düzenlemeler, işitme ölçme teknikleri, odyometreler, odyometrik muayene, işitme yolları, odyolojik inceleme yöntemleri, testlerin uygulanma yöntemleri, odyometri cihazları.

Dersin İçeriği

İşitme fizyolojisi, Ses ve özellikleri, Odyometrik düzenlemeler, Odyometrelerin kullanılışı, uygulanacak testler, muayene prensipleri, Hava yolu, kemik yolu, işitme ölçümü teknikleri, Maskeleme prensipleri, Gürültüye bağlı işitme kayıpları, odyo acileri,

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma;#Alıştırma ve Uygulama;#Gösteri;#Gösterip Yaptırma;#Grup Çalışması;#Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İşitme fizyolojisi, Ses ve özellikleri, Odyometrik düzenlemeler Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
2 Odyometrelerin kullanılışı ve uygulanacak testler Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
3 Odyometrik muayene prensipleri, Odyometrist hasta ilişkileri Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
4 Hava yolu, kemik yolu, işitme ölçümü teknikleri, Maskeleme prensipleri Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
5 Gürültüye bağlı işitme kayıpları, odyo acileri, otoakustik emisyon Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
6 Elektrofizyolojik ileri tetkikler (BERA, ECOG), Konuşma Odyometrisi BERA ve ECOG endikasyonları, uygulamaları Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
7 Elektrofizyolojik ileri tetkikler (BERA, ECOG), Konuşma Odyometrisi BERA ve ECOG endikasyonları, uygulamaları Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
8 Elektrofizyolojik ileri tetkikler (BERA, ECOG), Konuşma Odyometrisi BERA ve ECOG endikasyonları, uygulamaları Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
9 Simülasyon testleri, Yüksek frekans odyometri,Ototoksisite Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
10 Stapes refleksi, İleri tetkikler, Odyometrik atlas Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
11 Ortakulak sistemi, Elektrofizyoloji, Teknolojik gelişimler Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
12 Beyin sapı ve kortikal cevapların tanıtılması
13 Cihazların tanıtımı ve kullanımları Ayça LÜLECİOĞLU Öğr. Gör.
14 Cihazların tanıtımı ve kullanımları

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 76
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 56
Toplam İş Yükü 300
Toplam İş Yükü / 30 (s) 10
Dersin AKTS Kredisi 10