Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İşitme Kayıpları

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY152 İşitme Kayıpları 1. Yarıyıl 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
Haluk ÖZKARAKAŞ Prof. Dr.
Şenol POLAT Doç. Dr.
Gediz SERİN Doç. Dr.
Ahmet KOÇ Prof. Dr.

Dersin Amacı

İşitme ve konuşma tanımı. İşitme ve konuşma ile ilişkili yapılar. Kulak anatomisi, işitme fizyolojisi. Kulağın bölümleri. Kemikler, östaki borusu ve işlevleri. İç kulağın yapısı. Kemik ve zar yapılar, birbirleri ile ilişkileri. Kohlea. Sesin iletimi. Orta kulakta amplifikasyon. Kohleada tüy hücreleri ve uyarılma. Mekanik enerjinin elektriksel enerjiye dönüşümü, İşitme yolları ve bağlantıları. İşitme algısının oluşumu. Wernicke alanı. Broca alanı. Bağlantı yollarını belletilir.

Dersin İçeriği

Normal işitme, İletim ve mikst tip işitme kayıpları, Sensörinöral işitme kaybı, Fonksiyonel işitme kaybı, İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları, Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Normal işitme M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
2 Normal işitme M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
3 İletim ve mikst tip işitme kayıpları Haluk ÖZKARAKAŞ Prof. Dr.
4 İletim ve mikst tip işitme kayıpları Haluk ÖZKARAKAŞ Prof. Dr.
5 Sensörinöral işitme kaybı Ahmet KOÇ Prof. Dr.
6 Sensörinöral işitme kaybı Ahmet KOÇ Prof. Dr.
7 Fonksiyonel işitme kaybı Şenol POLAT Doç. Dr.
8 Fonksiyonel işitme kaybı Şenol POLAT Doç. Dr.
9 İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
10 İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
11 İşitme kayıplarının etyolojik dağılımları M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.
12 Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi Gediz SERİN Doç. Dr.
13 Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi Gediz SERİN Doç. Dr.
14 Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi Gediz SERİN Doç. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 68
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 56
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6