Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Odyometri IV

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY202 Odyometri IV 4. Yarıyıl 12

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler


Dersin Amacı

Atipik çocukta test yöntemleri, çocuklarda uygulanan test yöntemleri , ileri tetkikler teorik ve uygulamalı olarak anlatılır.

Dersin İçeriği

Normal çocuk Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri), Atipik çocuk (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri), Zihinsel engelli çocuk (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri), Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar (Ta

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Alıştırma ve Uygulama;#Gösteri;#Gösterip Yaptırma;#Rol Oynama;#Grup Çalışması;#Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Normal çocuk Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
2 Atipik çocuk (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
3 Zihinsel engelli çocuk (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
4 Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
5 Serebral paralizli çocuklar(Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
6 Epilepsili Çocuklar ( Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
7 İşitme Engelli Çocuklar ( Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
8 Down sendromlu çocuklar ( Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
9 Otistik çocuklar (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
10 Üstün zekalı çocuklar (Tanım, özellikler ve uygun odyolojik test yöntemleri)
11 Fonksiyonel, psikojenik orjinli işitme kayıplarının ayırt edilmesinde uygulanan test yöntemleri
12 Simülasyon testleri, Konuşma testleri, BERA ve ECOG endikasyonları, uygulamaları
13 Simülasyon testleri, Yüksek frekans odyometri,Ototoksisite
14 Stapes refleksi, İleri tetkikler, Odyometrik atlas

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 224
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 52
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 56
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 360
Toplam İş Yükü / 30 (s) 12
Dersin AKTS Kredisi 12