Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Psikoloji Ve İşitme Engelli Birey

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ODY211 Psikoloji Ve İşitme Engelli Birey 3. Yarıyıl 5

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Dersi Verenler


Dersin Amacı

Psikoloji bilimi, alt dalları ve diğer bilimler arasındaki yeri. İşitme kaybının yarattığı engellilik ile psikolojik yansımaları. Davranış gelişimi. Kişilik ve kişilik kuramları davranış gelişimi. Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları. Psikolojik testler ve zeka. Sosyal psikoloji. Grupların davranış üzerindeki etkisi, roller, beklentiler liderlik, statü, uyum.

Dersin İçeriği

İşitme bozukluğunun tanımı, İşitme engeline ilişkin tanımlar ve sınıflandırmalar, İşitme engelinin nedenleri: organik bozukluklar, merkezi sinir sistemi bozukluğu, bilişsel bozukluklar, duygusal ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle oluşan işitme bozuklukl

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma;#Gösteri;#Gösterip Yaptırma;#Rol Oynama;#Benzetim

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İşitme bozukluğunun tanımı
2 İşitme engeline ilişkin tanımlar ve sınıflandırmalar
3 İşitme engeline ilişkin tanımlar ve sınıflandırmalar
4 İşitme engelinin nedenleri: organik bozukluklar, merkezi sinir sistemi bozukluğu, bilişsel bozukluklar, duygusal ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle oluşan işitme bozuklukları
5 İşitme engelinin nedenleri: organik bozukluklar, merkezi sinir sistemi bozukluğu, bilişsel bozukluklar, duygusal ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle oluşan işitme bozuklukları
6 İşitme engelinin nedenleri: organik bozukluklar, merkezi sinir sistemi bozukluğu, bilişsel bozukluklar, duygusal ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle oluşan işitme bozuklukları
7 İşitme engelinin nedenleri: organik bozukluklar, merkezi sinir sistemi bozukluğu, bilişsel bozukluklar, duygusal ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle oluşan işitme bozuklukları
8 İşitme kaybı türleri
9 İşitme kaybı türleri
10 İşitme kaybı türleri
11 Genel Psikoloji
12 Eğitim Psikolojisi
13 Psikomental Gelişim Özellikleri
14 Engelli bireye yaklaşım

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 38
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 56
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5