Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Podolojiye Giriş

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PDL102 Podolojiye Giriş 2. Yarıyıl 4 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim

Dersin Koordinatörü

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Dersi Verenler

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Podolojinin temelleri ve podolojik bakım endikasyonları, podoloji kliniğindeki alet ve ekipmanlar ve sterilizasyon yöntemleri, genel ayak ve tırnak sağlığının korunması ve bakımını öğrenmek

Dersin İçeriği

Podolojinin genel ve tarihi temelleri, Podolojik bakımın tanımı, amacı, endikasyonları ve sınırları, Podolojide terminoloji -1, Podolojide terminoloji -2, Tıbbi teşhisler ve podolojik yaklaşım, Tıbbi talimatların gerçekleştirilmesi ve hekimlerle iş birliğ

Dersin Öğrenme Çıktıları

Podolojinin temelleri, tarihi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
Tıbbi teşhisler, podolojik yaklaşım ve hekimlerle işbirliği kavramlarını ayırt eder, kavrar
Podoloji kliniği için gerekli teorik altyapıyı edinir
Genel ayak ve tırnak bakımı hakkında bilgi sahibi olur

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Alıştırma ve Uygulama;#Grup Çalışması;#Beyin Fırtınası;#Bireysel Çalışma

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Podolojinin genel ve tarihi temelleri Birce BUTURAK Öğr. Gör.
2 Podolojik bakımın tanımı, amacı, endikasyonları ve sınırları Birce BUTURAK Öğr. Gör.
3 Podolojide terminoloji -1 Birce BUTURAK Öğr. Gör.
4 Podolojide terminoloji -2 Birce BUTURAK Öğr. Gör.
5 Tıbbi teşhisler ve podolojik yaklaşım Birce BUTURAK Öğr. Gör.
6 Tıbbi teşhisler ve podolojik yaklaşım Birce BUTURAK Öğr. Gör.
7 Tıbbi talimatların gerçekleştirilmesi ve hekimlerle iş birliği Birce BUTURAK Öğr. Gör.
8 Podoloji kliniğinin düzenlenmesi Birce BUTURAK Öğr. Gör.
9 Podolojide kullanılan alet ve ekipmanlar Birce BUTURAK Öğr. Gör.
10 Podolojide kullanılan alet ve ekipmanlar Birce BUTURAK Öğr. Gör.
11 Podolojide kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyon ve sterilizasyonu yöntemleri Birce BUTURAK Öğr. Gör.
12 Genel ayak sağlığı ve bakımı Birce BUTURAK Öğr. Gör.
13 Tırnak bakımı ve şekillendirmesi Birce BUTURAK Öğr. Gör.
14 Tırnak bakımı ve şekillendirmesi Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 25
Kısa Sınavlar 5 10
Ödev / Sunum 7 15
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 14
Ara Sınav için hazırlık süresi 28
Final içi hazırlık süresi 28
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 4 5
ÖÇ-2 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ-3 4 5 5 5 3 4 5
ÖÇ-4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek