Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Ortopedik Patoloji

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

PRO254 Ortopedik Patoloji 4. Yarıyıl 2

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK Uzm. Eğt.

Dersi Verenler

Alper KAYA Doç. Dr.

Dersin Amacı

Hastalıkların etiyolojisi, patogenezi, dokularda yaptıkları morfolojik değişiklikler ve deformasyonları hakkında bilgi vermek ve klinik, protez ve ortezleme açısından önemini vurgulamayı amaçlar.

Dersin İçeriği

İltihabi hastalıklar, tümörler, post-ravmatik durumlar, nekrozlar, ekstremite ve gövde deformasyonları, hatalı pozisyonlar ve hastalıklar.

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri


Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Patolojinin tanımı ve ortopedi tekniğinde önemi, iltabi hastalıklar Alper KAYA Doç. Dr.
2 Dejeneratif hastalıklar, Posttravmatik durumlar, Tümörler Alper KAYA Doç. Dr.
3 Kalsiyum eksikliğinden doğan metabolik bozukluklar, Alper KAYA Doç. Dr.
4 Doğuştan hatalı oluşumlar Alper KAYA Doç. Dr.
6 Aseptik kemik nekrozları Alper KAYA Doç. Dr.
7 Kan dolaşım bozuklukları Alper KAYA Doç. Dr.
8 Amputasyonlar Alper KAYA Doç. Dr.
9 Boyun deformasyonları, toraks deformasyonları Alper KAYA Doç. Dr.
10 Omurga hastalıkları ve deformasyonları Alper KAYA Doç. Dr.
11 Pelvis ve kalça hastalıkları Alper KAYA Doç. Dr.
12 Esktremitelerde hatalı pozisyonlar ve diz hastalıkları Alper KAYA Doç. Dr.
13 Ayak hastalıkları Alper KAYA Doç. Dr.
14 El, dirsek ve omuz bozuklukları, hastalıkları Alper KAYA Doç. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 9
Ara Sınav için hazırlık süresi 7
Final içi hazırlık süresi 7
Final sınavı 2
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 7
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 30
Dersin AKTS Kredisi 2