Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Sterilizasyon

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

STR111 Sterilizasyon 1. Yarıyıl 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

N. Ayşen PAMİR AKSOY Öğr. Gör.

Dersi Verenler

N. Ayşen PAMİR AKSOY Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili temel kavram, ilke ve yöntemleri öğretmek.

Dersin İçeriği

Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili temel kavram, ilke ve yöntemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Enfeksiyon etkenlerini ve korunma prensiplerini tanımlayabilir
Tıbbi ve cerrahi asepsi kavramlarını açıklayabilir
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir.
Tıbbi araç-gerecin yeniden kullanım için hazırlanması sürecini bilir
Sterilizasyonun monitorizasyonu ve steril depolama koşullarını bilir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Bireysel Çalışma

Kaynaklar

* DAS kitap ve yayınları * Cerrahi ders kitapları

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Enfeksiyon, Etkenleri, Korunma ve Kontrol
2 Medikal ve Cerrahi Asepsi
3 Hastane Enfeksiyonlarından Korumada Asepsi Uygulamaları
4 Sterilizasyon Yöntemleri
5 Dezenfeksiyon Yöntemleri
6 Tıbbi cihaz ve malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda temel ilkeler
7 Tıbbi Cihazların Yeniden Kullanıma Hazırlanması Süreci
8 Tıbbi Cihazların Yeniden Kullanıma Hazırlanması Süreci
9 Tek Kullanımlık Ürünler - Çok Kullanımlık Ürünler
10 Steril Malzemelerde Paketleme
11 Steril Malzemelerin Depolaması
12 Sterilizasyonun Monitorizasyonu
13 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Çevre ve Çalışan Sağlığı
14 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Standartlar

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 2 25
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 30
Ara Sınav için hazırlık süresi 25
Final içi hazırlık süresi 35
Final sınavı 2
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 3 3 5 5 3 5 3 4
ÖÇ-3 4 3 5 3 4 3 2
ÖÇ-4 5 4 5 3 5
ÖÇ-5 3 5 5 5 4 2 3
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek