Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Türk Dili I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

TUR111 Türk Dili I 1. Yarıyıl 1

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Uzaktan eğitim

Dersin Koordinatörü

Hülya DÜNDAR ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Dersi Verenler


Dersin Amacı

Dilin kültür, düşünce, toplum vb. ile olan ilişkilerine dikkat çekerek öğrencilere dil bilinci ve günümüz Türkçesinin sözlü ve yazılı biçimlerinin incelikleri konusunda duyarlılık kazandırmak, Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstererek öğrencilerin okuduğu, dinlediği bir metni doğru olarak anlayabilmelerini sağlamak; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak ve akademik/mesleki ortamlarda kendilerini yetkin şekilde ifade edebilmelerine yardımcı olmak. Ayrıca düzyazı, şiir, hikâye gibi farklı yazınsal türlerin okunması, incelenmesi ve tartışılması aracılığıyla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumanın aydın bir birey olmanın ön koşulu olarak vazgeçilmez bir gereksinim olduğunu benimsetmek.

Dersin İçeriği

Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek.Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becer

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri


Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Dersle ilgili genel içeriğin tanıtılması Dersin işlevselliğinin değerlendirilmesi Yararlanılabilecek bazı temel kaynaklar
2 Dilin tanımının ve genel özelliklerinin verilmesi Dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisinin değerlendirilmesi Dilin doğuşuna ilişkin başlıca kuramların tanıtılması Dünya dilleri ve türkçenin bu diller arasındaki yerinin açıklanması Türkçenin genel özellikleri
3 Cümlede gereksiz sözcük bulunması Cümlede yanlış sözcük kullanılması Cümlede anlam belirsizliği olması Cümlede gereksiz bağlaç kullanılması Cümlede gereksiz edat kullanılması Cümlede gereksiz yardımcı fiil kullanılması Cümlede yanlış deyim kullanılması
4 Cümlede noktalama işareti eksikliği olması veya yanlış noktalama işareti kullanılması
5 Dil anlatım bozuklukları
6 Dil anlatım bozuklukları
7 Yazım kuralları ve noktalama işaretleri
8 Ünsüzler Ünlü daralması Kısaltmalar Ünlü düşmesi Büyük harflerin kullanıldığı yerler
9 Birleşik sözcükler Ayrı yazılan ve birleşik yazılan sözcüklerle ilgili kurallar
10 Noktalama işaretleri
11 Okuma ve dinlemeye ait genel özellikler Etkin okuma ve dinlemenin önemi Okuma ve dinleme biçimleri Not alma teknikleri Etkin okur ve dinleyici olmak için dikkat edilmesi gerekenler
12 Yazılı ve sözlü kompozisyon oluştururken dikkat edilmesi gerekenler Konu seçimi Okur /dinleyici analizi Konuyu nasıl sınırlandırabiliriz Düşünce üretme yolları Ana düşünceyi belirleme
13 Metin planı hazırlamanın yararlarını ve planlama ayrıntılarını açıklamak Planlama biçimlerini sınıflandırmak Metin yapısı ve düzenlemesine ilişkin süreci betimlemek
14 Paragrafın tanımı, işlevleri,yapısı, öğeler, uzunluğu ve anlatım biçimleri

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Ara Sınav için hazırlık süresi 0,5
Final içi hazırlık süresi 0,5
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 30
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1
Dersin AKTS Kredisi 1