Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Türk Dili II

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

TUR112 Türk Dili II 2. Yarıyıl 1

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Uzaktan eğitim

Dersin Koordinatörü

Hülya DÜNDAR ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Dersi Verenler


Dersin Amacı

Dilin kültür, düşünce, toplum ile olan ilişkilerine dikkat çekerek öğrencilere dil bilinci ve günümüz Türkçesinin sözlü ve yazılı biçimlerinin incelikleri konusunda duyarlılık kazandırmak, Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstererek öğrencilerin okuduğu, dinlediği bir metni doğru olarak anlayabilmelerini sağlamak; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak ve akademik/mesleki ortamlarda kendilerini yetkin şekilde ifade edebilmelerine yardımcı olmak. Ayrıca düzyazı, şiir, hikâye gibi farklı yazınsal türlerin okunması, incelenmesi ve tartışılması aracılığıyla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumanın aydın bir birey olmanın ön koşulu olarak vazgeçilmez bir gereksinim olduğunu benimsetmek.

Dersin İçeriği

Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek.Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becer

Dersin Öğrenme Çıktıları


Öğretim Yöntemleri


Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Yazılı ve sözlü anlatım türleri hakkında genele bilgi ,yazılı ve sözlü anlatım türlerinin sınıflandırılması ve sınıflandırmanın dayandığı genel özellikler, temel anlatım biçimlerinin ve kullanım yerlerinin örneklenmesi
2 Resmi yazışma kuralları
3 Bilimsel araştırma süreci ve kaynak gösterme
4 Nesnel ve eleştirel yazılı anlatım türleri
5 Yazılı anlatım türleri
6 Yazılı anlatım türleri 2
7 Öykü ve Roman
8 Anlatı ve anlatı yapısı
9 Tiyatro
10 Şiir
11 Sözlü anlatım türleri
12 Sözlü anlatım türleri
13 Sözlü sunumlarda dikkat edilmesi gerekenler
14 Sözlü sunumlarda dikkat edilmesi gerekenler 2

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Ara Sınav için hazırlık süresi 0,5
Final içi hazırlık süresi 0,5
Final sınavı 1
Toplam İş Yükü 30
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1
Dersin AKTS Kredisi 1