Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

İlaçların yer aldığı her alan ve süreçte yetkin ve kalifiye eczacıların yer almasını savunan bir fakülte olarak Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, uzun yıllar süren altyapı çalışmalarının sonunda 2015 Yılında açılmış ve 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Eczacılık Fakültesi müfredatını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda “ECZACI” ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczacılık Fakültesi’ne kayıt kabul için lise diploması ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ulusal sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurumu’nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Program Profili

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin en büyük hedefi iyi eğitim almış, yaratıcı, araştırmacı, geliştirici ve uluslararası düzeyde eczacılar yetiştirerek, bu eczacıların ülkemizde ve dünyada, başta ilaç sanayi ve hastaneler olmak üzere, eczacılığın her alanında istihdam edilen ve aranan özelliklere sahip eczacılar olmasını sağlamaktır. Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sağlık zincirinin ilk halkası olan eczanelerde toplumsal sağlık taleplerine çözüm üretme yeteneğine sahip, akılcı ilaç kullanımını teşvik eden, etik ve danışman eczacı rolleri ile serbest eczane eczacıları, ulusal ve uluslararası ilaç firmalarında hizmet verecek yabancı dil, mesleki bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip endüstri eczacılarını, hastanelerde hekimler ile iş birliği ve uyum içinde çalışıp, hekim ile hasta arasında köprü oluşturarak hastaların sağlık sorunlarına akılcı ve doğru çözümü üretecek klinik eczacıları ve lisans sonrası eğitimleri ile de gerek mesleğin akademik anlamda ilerlemesini, gerek sahip olduğu bilgi birikimi ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacak donanımlı eczacıları yetiştirmede önemli rol oynayacak akademisyen eczacıları yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ nin en son teknoloji ile donatılmış laboratuarlarından ve Acıbadem Sağlık Grubu’ na bağlı tüm hastanelerden yararlanacak ve bilimi yakından takip eden yenilikçi ve tecrübeli akademik kadrosunun özverili çalışmaları ile mezun oldukları anda eczacılık mesleğinin her alanında (akademik, ilaç endüstrisi, hastane, resmi kurumlar, serbest eczaneler... vb.) çalışabilecek akademik ve mesleki donanıma sahip olacaklardır. Özetle, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, en güncel teorik ve pratik akademik bilgi ile donatılmış, ilaçların keşfinden-üretimine, üretiminden-hastaya ulaştırılmasına ve bu hastaların takibine kadar ilacın olduğu her basamakta görev ve sorumluluk alacak geleceğin eczacılarını yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Atatürk ilkelerine bağlı, Türkçe’yi ve İngilizce’yi doğru kullanan, sözlü ve yazılı iletişim kurabilen, düzgün konuşan ve mesleğini söz konusu dillerde uygulayabilen eczacılar olarak topluma hizmet verirler. Ayrıca bu dillerde basılı veya elektronik kaynakları takip edebilecek bir birikime sahip olur.
İlaç, eczacılık, tıbbi ürün ve dermokozmetikler ile ilgili gerekli mevzuatları bilir, yenilikleri takip edebilir, değerlendirebilir, etik olarak uygulayabilir ve bu bilgilerin topluma ve sağlık personellerine aktarılması yetisine sahip olur. Ayrıca ilaçlar ile ilgili ülkemiz ve dünyadaki ana merkezler (sağlık bakanlığı, FDA, WHO..) hakkında yeterli bilgiye sahiptir, bu merkezlerin yönergelerini takip edebilir ve gerektiğinde yazışmaları yürütebilir.
Eczacılık, ilaçlar ve tıp ile ilgili temel kaynak kitapları ve yönergeleri (farmakopeler, kodeksler, ulusal formüller, Merck Index, ICH…) iyi bilir, bu kaynak kitapların nasıl kullanılacağı hakkında yeterli bilgiye sahiptir. Kalite yönetimi ve süreçlerine hakimdir, gerekli kaynakları kullanarak bu süreçleri yönetebilir.
Sağlık zincirinin önemli bir halkası olarak reçetelerin, ilaçların, tıbbi bitkilerin ve kozmetiklerin hastaya/kullanıcıya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır ve bilgilendirme sağlar, danışmanlık hizmeti verir. Bunlar ile ilgili konularda hastalara, sağlık personellerine ve topluma bilgilerini aktarır.
Akılcı ve güvenli ilaç kullanımı hakkında topluma danışmanlık hizmeti yapar, farmasötik bakım ve ilk yardım talimatlarının nasıl yapıldığını bilir ve gerektiğinde yönlendirme yapar.
Kalitatif ve kantitatif ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda temel bilgi ve uygulama becerisine sahiptir, elde ettiği bilgileri yorumlayabilme, karşılaştırabilme ve sonuca ulaşabilme yeteneğine sahip olur.
İlaç ve eczacılık ile ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre ve toplumsal sorumluluk bilincine, sahiptir. Halk sağlığı ile ilgili konularda yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular. Bu konuda sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir.
Serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, ilaç ve kozmetik endüstrisinde, bitkisel ürünler ile ilgili tüm alanlarda çalışabilir. Sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine önem verir.
Farmasötik ürünlerde bulunan etkin ve yardımcı maddelerin tüm özelliklerini bilir, bu ürünlerin biyolojik özellikleri, yapı-etki ilaç-ilaç etkileşimlerini ve metabolizmaları konularında bilgi sahibi olur. Doğal ve sentetik ilaç hammaddelerin modellenmesi, sentezi, elde edilmesi, geliştirilmesi, formülasyonu, analizi ve metabolizması gibi tüm süreçlere hakimdir.
Temel bilimlerden fizik, kimya, matematik ve istatistik konularının temel prensiplerini öğrenerek, bilgilerini biyolojik sistemlere uygulayabilme yeteneğine sahip olur.
İnsan vücudu ve vücutta gerçekleşen tüm fizyolojik ve biyokimyasal olaylar ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgilerle organizmadaki değişiklikleri ve ilaçların organizmaya temel etkisini yorumlayabilir.
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzemeler ve sağlık materyallerini tanır.
Doğal kaynaklı ilaç hammaddelerini (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğer) tanıma ve teşhis becerisi kazanır. Bitkisel drogların biyolojik aktiviteleri, tedavide kullanımları, kimyasal bileşimleri, etkin maddeleri, analizleri ve bitki-ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olur.
Biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin elde edilmesi, geliştirilmesi ve üretiminin her basamağında görev alabilir ve bu ürünlerin kalite güvencesi konularını ve süreçlerini tanır.
Eczacılık alanında kullanılan bilgisayar programlarını ve ileri teknolojiyi kullanabilme yeteneğini edinir.
Farmasötik ürünlerin farmakolojik, toksikolojik etkilerini bilir. İlaç etkileşmeleri, istenmeyen ilaç reaksiyonları ve riskli gruplarda ilaç kullanımı konusunda bilgi sahibi olur.
Eczacılık mesleğinin tarihi gelişimi ve meslek etiğini bilir. Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser, gelişime açıktır, bu bağlamda eczacılık mesleği ve sağlık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, kongre, konferanslar ve eğitimlere katılır, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X
BECERİLER 3 X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X
BECERİLER 3 X X X X
BECERİLER 4 X X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5 X X X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X
YETKİNLİK 8 X X X X X X
YETKİNLİK 9 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9 X X
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Serbest eczacılık Hastane eczacılığı Klinik eczacılık Akademik eczacılık Kozmetolog veya Fitoterapist Eczacı Sağlık Sigortaları İlaç endüstrisi Araştırma-Geliştirme Üretim Kalite Kontrol ve Güvencesi Medikal bölüm Ruhsatlandırma Pazarlama Farmakovijilans Farmakoekonomi vb. gibi bölümlerde Kamu kuruluşları Hıfzıssıhha Laboratuarları Sosyal Güvenlik Kurumu

Üst Derece Programları Geçiş

aaEczacılık Fakültesi mezunları kabul şartlarına bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilir. Eczacılıkta Uzmanlık Sınavını (EUS) vererek Eczacılıkta Uzmanlık alanlarında eğitimlerine devam edebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her bir ders için uygulanan sınav türleri ile ölçme ve değerlendirme biçimleri “Ders Öğrenim Planları”nda ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Bununla beraber her ders için ortalama bir arasınav ve mutlak bir final sınavı yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin staj dönemleri boyunca yapılan takipleri ve staj sonlarında yapılan sunum veya sınavların ortalaması alınarak öğrencilerin staj notları belirlenmektedir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 Pekiyi - İyi 3.75
BB 80-84 İyi 3.50
CB 75-79 İyi - Orta 3.00
CC 70-74 Orta 2.50
DC 60-69 Orta - Geçer 2.00
DD 50-59 Zayıf 1.50
FF 0-49 Başarısız 0.00
FG Sınava Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
M - Muaf | S - Başarılı | U - Başarısız
Ortalamaya katılmayan notlar: S/U: Phar 591 Seçmeli Bitirme Stajı

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için 225 Ulusal Kredi ve 300 AKTS’nin tümünü başarı ile tamamlamak zorundadırlar. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Teorik derslerde %70, laboratuar derslerinde %80 devamlılık şartı aranmaktadır. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 120 günlük eczane/hastane stajları ile 9, ve 10. Yarıyıllarda seçecekleri mezuniyet projelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Müfredat

I.Yıl II.Yıl III.Yıl IV.Yıl V.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PHAR101 Eczacılığa Giriş ve Terminoloji Z 2 0 2 3
PHAR103 Eczacılar için Psikoloji Z 2 0 2 4
PHAR105 Matematik Z 2 2 3 3
PHAR111 Anatomi Z 3 0 3 4
PHAR113 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3 4
PHAR151 Genel Kimya Z 3 0 3 4
PHAR153 Fizik Z 2 0 2 3
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
ENG101 Mesleki İngilizce I Z 2 0 2 3
TUR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACUXXX-I Alandışı Seçmeli I ZS 2 0 2 1
PHAR102 Eczacılıkta İletişim Becerileri Z 2 0 2 4
PHAR104 Eczacılıkta Bilgisayar Kullanımı Z 2 0 2 3
PHAR106 Biyoistatistik Z 2 2 2 3
PHAR110 Fizyoloji Z 3 0 3 4
PHAR130 Organik Kimya I Z 3 0 3 4
PHAR152 Analitik Kimya I + Lab. I Z 3 3 4 6
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
ENG102 Mesleki İngilizce Z 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2