Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (ACU) Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Yüksek Lisans Programı, temel ve uygulamalı biyotıp araştırmalarındaki bilgi, kavram ve teknolojileri bu alanda uzmanlaşmak isteyen genç araştırmacılara aktarmak için kurulacak bir programdır. Bu programa katılan öğrenciler genetik bozukluklar, kanser, kök hücre ve nörodejeneratif hastalıklar gibi farklı ve çeşitli konularda çalışma imkanı edinebileceklerdir. Bu çalışmalar sırasında omiks teknolojileri, hayvan deneyleri, hücre biyolojisi, moleküler biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji araştırma yöntemlerini uygulayarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Böylece, bu programla ileri teknoloji ve araştırma yöntemlerine sahip bir ortamda, normal ve hastalık durumlarında hücre, doku ve organlardaki moleküler ve fizyolojik mekanizmaları aydınlatarak hastalıkların tanı, sınıflandırma ve tedavileri için yeni kapılar açılacaktır.


Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Derece Seviyesi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları detaylı olarak "Başvuru Koşulları" sayfasında bulunabilir: http://www.acibadem.edu.tr/fbe-molekuler-translasyonel-biyotip-basvuru-kosullari


Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık ve Veteriner Hekimlik Fakülte ve bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunmak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemek ve bu liste dışında ilgili alanlardan mezun olmuş kişilerin başvurması durumunda kabul komitesinin değerlendirmesi, kabul için esas alınacaktır.  Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademisyenlerince kurulacak bir kurul tarafından değerlendirilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak (ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır), ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE-revised(Quantitative) sınavından 650 (yeni sistem 150) puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak. Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

Ön değerlendirmeyi geçen adaylar mülakat için çağrılacaktır.

Program Profili

ACU “Moleküler ve Translasyonel Biyotıp” Yüksek Lisans Programı; Moleküler Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyokimya, Biyoteknoloji, Farmakoloji, Tıp Mühendisliği ve Biyoinformatik bilim dallarının çalışmalarını içerecek şekilde yapılandırılmıştır.


Program Yeterlilikleri - Kazanımları

-

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

Ülkemizde yeni nesil teknolojileri kullanarak sağlık alanında ortaya çıkan yeni trendler doğrultusunda laboratuvar araştırmaları yapabilecek ve bu araştırmaları preklinik çalışmalarla da destekleyecek yetileri olan bilim insanları yetiştirecek bir lisansüstü programa ihtiyaç vardır. Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Yüksek Lisans programının hedefi insana yönelik teşhis ve tedaviyi geliştirecek temel ve preklinik araştırmaları sürdürerek, bu konuda ülkemizi innovatif ülkeler konumuna taşıyacak öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Üst Derece Programları Geçiş

-


Ölçme ve Değerlendirme

-


Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, Moleküler ve Translasyonel Tıp Yüksek Lisans derecesi alabilmek için belirtilen derslerden toplam 21 krediyi başarı ile tamamlamak ve bir yüksek lisans tezi hazırlamak zorundadır.<p></p>

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer

-

-

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
MTB501 Moleküler ve Translasyonel Biyotıbba Giriş Z 3 0 3 9
MTB503 Hastalıkların Moleküler Mekanizması Z 3 0 3 9
MTB511 Hücre Siklusu ve Apoptoz ZS 3 0 3 6
MTB512 Epigenetik ZS 3 0 3 6
MTB514 Proteomiks ZS 3 0 3 6
MTB515 DNA Tamiri ve Mutagenezi ZS 3 0 3 6
MTB517 Hayvan Modelleri ve İnsan Patolojisi ZS 3 0 3 6
MTB518 Kanserin Moleküler Biyolojisi ZS 3 0 3 6
MTB521 Gen Mühendisliği ve Biyoyeknoloji ZS 3 0 3 6
MTB523 Temel Farmakoloji ZS 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
MTB502 Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Z 3 0 3 9
MTB504 Genetik ve Genomiks Z 3 0 3 9
MTB506 Seminer Z 0 0 0 6
MTB510 Kök Hücre ve Rejeneratif Uygulamaları ZS 3 0 3 6
MTB513 Gelişim Biyolojisi ZS 3 0 3 6
MTB516 RNA Biyolojisi ZS 3 0 3 6
MTB519 Bilgisayar Destekli Biyoloji ZS 3 0 3 6
MTB520 Proje Yönetimi ZS 3 0 3 6
MTB522 Bireysel Tıp ve Genetik Danışmanlık ZS 3 0 3 6
MTB524 Yeni İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi ZS 3 0 3 6