Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1. Yarıyıl 2 1

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Lisans Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Özgür Mutlu ULUS Yrd. Doç. Dr.

Dersi Verenler

Özgür Mutlu ULUS Yrd. Doç. Dr.

Dersin Amacı

Derste, öğrenciler 19.yüzyıl Avrupa tarihi, Osmanlı’nın yenilenme denemeleri ve parçalanma süreci ve Cumhuriyetin erken dönemi üzerine ayrıntılı bilgi edineceklerdir. Ulus-Devlet kuruluş aşamalarını ve cumhuriyetin kuruluş dinamikleri ayrıntılarıyla incelenecektir.

Dersin İçeriği

Dikey (tarihsel) ve yatay (başka toplumlarla) karşılaştırmalı olarak 19. ve 20.yüzyıl Türkiye’sinin siyasi, toplumsal, ekonomik, kültürel tarihi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

19.ve 20.yüzyıl Türkiye’sinde toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişme ve değişimler üzerine bilgi edinmek.
Türkiye Devriminin özelliklerini anlayabilmek için gerekli siyasal kavramlar konusunda bilgilenmek.
Karşılaştırmalı bakış açısıyla Türk Devriminin oluşum farklılıklarını ve yapısal özelliklerini anlamak.
Atatürk ilkeleri nelerdir, hangi süreçlerle ortaya konulmuşlardır, öğrenmek.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma

Kaynaklar

Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yn, 2008, 7. Basım; Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Kültür Yn., 2001 (V.Baskı), ss. 156-244.

Dersin Akışı

Teorik Uygulama Laboratuvar

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Giriş: Konuların, ders planının ve kaynakların tanıtımıAydınlanma Dönemi, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi ve Uluslararası yansımaları Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
2 Osmanlı Mirası (19. Yüzyıl-1908) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
3 İmparatorluktan Ulusa (1908-1923) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
4 Cumhuriyetin Kuruluş Dinamikleri ve Siyasal Yaşam (1923-1930) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
5 Siyaset, Toplum ve Ekonomi (1923-1930) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
6 Toplum ve Ekonomi (1930-1945) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
7 II. Dünya Savaşı ve Türkiye Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
8 1. Ara Sınav Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
9 Türkiye’de Çok Partili Sisteme GeçişYeni Siyasal Yaşam (1950-1955) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
10 Siyaset ve Toplumsal Değişim (1950-1960) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
11 Toplum ve Ekonomi (1950-1960) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
12 Askeri Müdahale Siyaset ve Toplumsal Değişim (1950-1960)
13 2. Ara Sınav Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.
14 Cumhuriyet Dönemi Genel Değerlendirme (1923-1960) Özgür Mutlu ULUS, Yrd. Doç. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 50
Kısa Sınavlar
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 14
Ara Sınav için hazırlık süresi 10
Final içi hazırlık süresi 10
Final sınavı 2
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 14
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi
Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,6
Dersin AKTS Kredisi 1