Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Aşçılık Programı, 2014-2015 Akademik Yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Türkiye’de vakıf üniversiteleri içerisinde alanında uzmanlaşmış ve yeterli akademik kadroya sahip Aşçılık Programları'ndan biridir.


Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Aşçı unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Aşçılık Programı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS-4 sonucu elde edilen puan türüne göre öğrenci almaktadır.


Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne, YÖK tarafından belirlenen esaslara gore, yurt içi ve yurt dışındaki Yükseköğretim Programları’ndan öğrenciler başvurduklarında, kredi ve not transferleri bölüm tarafından değerlendirilir ve Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Programı’nda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.


Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri  1 Doktor, 4  Öğretim Görevlisi  tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 35 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, Aşçılık Programı alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimlik dersler içermektedir. 3. yarıyılda staj uygulamaları yapılmaktadır.


Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.
Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir.
Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir.
Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.
Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir.
Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve uygular.
Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum konusunda yetkindir.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1
BECERİLER2 BECERİLER 1
BECERİLER3 BECERİLER 2
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Acıbadem Mehmet Ali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, sadece yemek yapabilen profesyoneller yetiştirmekle kalmayıp, aldığı dersler sayesinde sağlık ve beslenme açısından da konunun önemini bilen ve yemek kültür tarihi hakkında bilgi sahibi olan aşçılar yetiştirmektedir. Mezunlarımız Dünya’da ve Türkiye’de toplu beslenme yapan tüm kurumlarda çalışma imkanı bulabileceği gibi, sağlık kurumlarının mutfaklarında da rahatlıkla çalışabilecek bir altyapıya sahiptir. Aşçılık bölümü mezunları eğitimlerini tamamladıktan sonra gerek yurt içi gerekse yurt dışında otellerde, restoranlarda, catering şirketlerinde aşçı ya da yönetici olarak çalışabilmektedirler. 


Üst Derece Programları Geçiş

Mezunlar; Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik lisans programlarına başvurabilir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, uygulama ve final vb çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.


Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Beslenme ve Diyetetik Programı’Nda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Seniye ÖZKORAL Dr.

Dr. Seniye ÖZKORAL


Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
GTR107 Beslenme Antropolojisi Z 3 0 3 5
GTR111 Beslenme İlkeleri Z 2 0 2 5
GTR113 Gastronomiye Giriş Z 3 0 3 5
GTR115 Yemek ve Sanat Z 2 1 2 5
GTR117 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi Z 3 0 3 5

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
GTR112 Menü Planlama Z 3 0 3 6
GTR114 Mutfak Uygulamaları Z 0 4 4 8
GTR116 Tatlı, Pasta ve Hamur İşleri Z 0 3 3 7
GTR118 Medya ve Gastronomi Z 3 0 3 6