Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Toplam insan nüfusunda ki artış ve insan ömrünün uzaması nedeniyle sağlık alanındaki yatırımlar da buna paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü ülkemizde sağlık sektöründe ürün ve hizmet üreten özel ve kamu kuruluşlarında görev yapmaları amacıyla Biyomedikal Teknikerleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda eğitim süresince öğrencilerimiz teorik dersler ile cihazların kullanım amacı, çalışma prensipleri ile ilgili uygulamalı eğitim alacaklardır. Verilecek uygulamalı derslerimiz sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerini laboratuvarlarda ve cihaz başında bizzat tatbik etme imkânına kavuşacaklardır.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Biyomedikal Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen YGS-1 puan türü yeterliliğine uygun olmak gerekmektedir. Meslek Lisesi mezunları Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

 


Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Sağlık kuruluşlarında kullanılan tüm tıbbi cihazlar ve sistemler hakkında genel bilgi ve fikir sahibi olur.
Tıbbi cihazların muayene, kabul ve kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
Tıbbi cihazların test, bakım ve kalibrasyonlarının yapılması hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
Tıbbi cihazların arızalanması durumunda müdahale ederek, sorunlarının nasıl giderileceği hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
Tıbbi cihazların ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışmasının sağlanması,hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
Tıbbi cihazların ilgili sağlık kuruluşlarında kurulumlarının yapılması hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
Yeni tıbbi cihazların tasarım ve üretim aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.
İş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerini bilerek mesleğin verimlilik ve kalite gereklerin bilir ve uygular.
Hasta güvenliğiyle ilgili kuralları bilir ve uygular.
Mesleki bilgi ve becerisini artırmak ve gelişimini sağlamak için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, çağdaş hukuk kurallarına, demokrasiye ve evrensel insan haklarına uygun davranır.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1
BİLGİ 2 BECERİLER 2
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1
BECERİLER2 BECERİLER 1
BECERİLER3 BECERİLER 2
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK 8
YETKİNLİK 9
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel sağlık kuruluşlarında tıbbi cihazlardan sorumlu olarak çalışma olanağına sahiplerdir.

Üst Derece Programları Geçiş

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’ndan mezun öğrenciler "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik"[1] hükmü uyarınca kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile ilgili lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı AA 90-100 Pekiyi 4.00 BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50 BB 80-84 İyi 3.00 CB 70-79 Orta -İyi 2.50 CC 60-69 Orta 2.00 DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50 DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00 FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00 FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00 NA Devamsız Başarısız 0.00 T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü Yardımcısı

Emin Aksoy Dr. Öğr. Üyesi

Öğr.Gör.Engin Baysoy


Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BCT101 Mesleki Matematik I 3 0 3 4
BCT103 Doğru Akım Devre Analizi 2 0 2 4
BCT105 Anatomi ve Fizyoloji I 2 0 2 3
BCT107 Ameliyathane Cihazları 2 2 3 5
BCT110 Tıbbi Görüntüleme Cihazları 2 2 3 5

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BCT100 Yaz Stajı (30 İş günü) 0 240 2 8
BCT102 Mesleki Matematik II 3 0 3 4
BCT104 Alternatif Akım Devre Analizi 2 0 2 4
BCT106 Anatomi ve Fizyoloji II 2 0 2 3
BCT108 Tedavi Cihazları 2 2 3 4
BCT109 Yaşam Destek Cihazları 2 2 3 4
BCT111 Hastane Ortamının Potansiyel Riskleri 2 2 3 5
BCT112 Kalite Güvencesi Ve Standartları 2 2 3 5