Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Mesleki Matematik I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BCT101 Mesleki Matematik I I 3 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Öğr.Gör.Engin Baysoy

Dersi Verenler

Mustafa Deniz Türkoğlu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere analitik ve matematiksel düşünme yeteneğini kazandırmanın yanı sıra mesleki yaşamlarında karşılaşacakları problemleri çözebilmeleri için gerekli temel matematiksel yöntemleri öğretmektir.

Dersin İçeriği

Sayılar ve Temel Kavramlar, Aritmetik işlemler. Rasyonel sayılar ve Rasyonel sayılarda işlemler. Üslü ve köklü sayılar. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma. Rasyonel ifadeler, Rasyonel ifadeleri sadeleştirme. Oran Orantı. 1. ve 2. dereceden denklemler. Mutlak değer ve eşitsizlikler. 1. ve 2. dereceden eşitsizlikler. Denklem sistemlerinin çözümü. Denklem yardımı ile çözülen problemler. Koordinat Sistemi. Doğru denklemi ve grafik çizimleri. Kümeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Sayma sayılarından başlayarak doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar üzerinde aritmetik ve cebirsel işlemler yapar.
2. Denklem çözümlerinde kullanılan temel özdeşlikleri ifade eder ve denklem çözümlerine uygular.
3. Bir problemi 1. ve 2. derece denklemler yardımıyla çözer
4. Mutlak değer kavramını öğrenir ve üzerinde işlemler yapar.
5. Birinci ve ikinci dereceden fonksiyonları tanımlar, grafiklerini çizer.
6. Koordinat sistemini tanır.

Öğretim Yöntemleri

Teorik Anlatım, Soru Çözme ve Tartışma

Kaynaklar

Meslek Yüksek Okulları için Uygulamalı Matematik, Yard. Doç. Dr. Kamil Temizyürek, Yard Doç. Dr. Nurdan Çolakoğlu, Beta Yayınları,2009

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 %20
Kısa Sınavlar 3 %30
Yıl Sonu Sınavı 1 %50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 14x3=36 saat
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 54 saat
Ara Sınav için hazırlık süresi 10 saat
Final içi hazırlık süresi 18 saat
Final sınavı 2 saat
Toplam İş Yükü 120 saat
Toplam İş Yükü / 30 (s) 120/30=4 saat
Dersin AKTS Kredisi 4