Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Doğru Akım Devre Analizi

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BCT103 Doğru Akım Devre Analizi I 2 4

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr.irfan Güney

Dersi Verenler

Prof.Dr.İrfan Güney

Dersin Amacı

Temel elektriksel büyüklüklerin öğrenilmesi ve doğru akım geçen elektrik devrelerindeki temel devre elemanlarının öğrenilmesi.

Dersin İçeriği

Temel kavramlar. Devre modelleri. Seri ve paralel direnç devreler. Kirchhoff kanunları. Doğru akım devrelerin çözümünde kullanılan yöntemler. Süperpozisyon, Thevenin, Norton, Maksimum güç teoremleri. Kondansatör ve bobinler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Temel elektrik büyüklük, kavram ve devre elemanları öğrenilir.
2. Doğru akım devre modelleri tanınır.
3. Ohm yasası, Kirchhoff akım ve gerilim kanunlarının seri ve paralel devre analizinde kullanılması öğrenilir.
4. Düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemlerinin devre çözümünde kullanılması öğrenilir.
5. Süpervizyon, Norton, Thevenin ve maksimum güç transfer teoremlerinin devre çözümünde kullanılması öğrenilir.

Öğretim Yöntemleri

Teorik Anlatım, Soru Çözme ve Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 %40
Yıl Sonu Sınavı 1 %60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 14x2=28 saat
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 62 saat
Ara Sınav için hazırlık süresi 10 saat
Final içi hazırlık süresi 18 saat
Final sınavı 2 saat
Toplam İş Yükü 120 saat
Toplam İş Yükü / 30 (s) 120/30= 4 saat
Dersin AKTS Kredisi 4