Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Anatomi ve Fizyoloji I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BCT105 Anatomi ve Fizyoloji I I 2 3

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim Mesleki

Dersin Koordinatörü

Öğr.Gör.Gamze Kırıkçı

Dersi Verenler

Öğr.Gör.Gamze Kırıkçı
Vet.Hek.Samed Özer

Dersin Amacı

Vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik ve fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Dersin İçeriği

Anatomiye giriş. İskelet, sinir, solunum, dolaşım sistemleri anatomisi. Fizyolojiye giriş. Hareket, sinir, dolaşım, sindirim sistemleri fizyolojisi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

1 - İnsan vücudunun genel anatomi ve fizyolojik yapısını ayırt etmek.
2 - Solunum sistemi anatomi ve fizyolojisini ayırt etmek.
3 - Dolaşım sisteminin anatomi ve fizyolojisini ayırt etmek.
4 - Sinir sistemi anatomi ve fizyolojini ayırt etmek.

Öğretim Yöntemleri

Teorik Anlatım ve Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 %40
Yıl Sonu Sınavı 1 %50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 14x2=28 saat
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 42 saat
Ara Sınav için hazırlık süresi 6 saat
Final içi hazırlık süresi 13 saat
Final sınavı 1 saat
Toplam İş Yükü 90 saat
Toplam İş Yükü / 30 (s) 90/30=3 saat
Dersin AKTS Kredisi 3