Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

“İlaç Endüstrisinde Yönetim" Tezsiz Yüksek Lisans programımız İlaç Sektöründe çalışmayı hedefleyen yeni mezunlara veya halihazırda ilaç sektöründe çalışan kişilere yönelik olan ve İlaç Sektörünün tüm alanlarına yönelik bilgileri sağlayan ilk ve tek tezsiz yüksek lisans programıdır. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda ve çalışacakları veya çalıştıkları alanlarında uzmanlaşmaları ve İlaç Sektörünün talepleri doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmaları sağlanmaktadır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve Kayıt Koşulları

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına; Eczacılık, Tıp, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Fakültelerinden ve diğer ilişkili dört yıllık YÖK tarafından denkliği onaylanmış programlardan mezun olanlar başvurabilir. ALES şartı aranmamaktadır. Yabancı Dil yeterliliği için, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS veya YDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi tarafından yapılacak olan İngilizce’den Türkçe’ye mesleki çeviri niteliğindeki Yabancı Dil Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına; Eczacılık, Tıp, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Fakültelerinden ve diğer ilişkili dört yıllık YÖK tarafından denkliği onaylanmış programlardan mezun olanlar başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin minimum üç yarıyılda ve normal olarak dört yarıyılda en az 30 kredilik ders alarak bu derslerin sınavlarindan başarılı olmaları (30 kredi, 10 adet derse karşılık gelmektedir) ve konuları ile ilgili bir bitirme projesini uygun tez formatına göre hazırlayarak başarıyla sunmuş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler en az 30 kredilik dersi ve bitirme projesini tamamladıkları taktirde minimum üç yarıyılda mezun olabilirler.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 4 profesör, 1 Doçent ve ilaç sektörünün deneyimli yöneticilerinden oluşan öğretim elemanları tarafından anonim bir şekilde sürdürülmektedir. Yıllık kontenjanımız 20 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. İlaç Endüstrisinde Yönetim (İEY) Öğretim Elemanları Prof. Dr. Mert Ülgen Prof. Dr. İ. Hakkı Ulus Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Aysel Özpınar Doç. Dr. Seda Ünsalan Dr. Arzu Duran Özel Dr. Melek Ulusoylu Dumlu Dr. Levent Kandemir Dr. Gülşah Nomak Yük. Kim. Can Polat Teker Uzm. Ecz. İpek Eroğlu Eko. Ecz. Murat Özdoğan Uzm. Kim. Elif Turan Usanmaz Uzm. Kim. Fatih Sünel Uzm. Kim. Zafer Bayram Eko. Tarkan Benian

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

1-Eczacılık ve ilaç bilimleri ilgili teorik bilgileri ana hatları ile bilir ve bunları ilaç endüstrisi ile ilişkilendirir.
2-İlaç ve eczacılık uygulamaları ile ilgili modern teknikleri öğrenir ve araçları seçip kullanma becerisini kazanır.
3-Sağlık bilimlerinde multi-disipliner araştırma planlar, uygun verileri toplayarak kayıt tutar, sonuçları analiz ederek yorumlama becerisi kazanır.
4-Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin, güvenli ve doğru bir şekilde belgeler.
5-Etkin iletişim becerilerinin uygulanmasını ve bunun iş ortamına aktarılmasını, iletişim için uygun model oluşturulmasını öğrenir.
6-İlaç şirketlerinin bölüm ve fonksiyonları, yapıları ve işleyişleri hakkında nosyon kazanır.
7-İlaç endüstrisinde liderlik ve genel yönetim nosyonunu kazanır.
8-İlaç materyallerinin endüstriyel çapta üretimi, kullanımı, yan etkileri ve analizleri hakkında bilgi sahibi olur.
9-İlaç patent ve ruhsat dosyalarının hazırlanmasında ülkemizde ve yurt dışında geçerli olan kural ve yönetmelikleri öğrenir.
10-İlaçların etken ve yardımcı maddelerinin sistematik adlandırılma kurallarını öğrenir.
11-İlaç sektörünün talepleri doğrultusunda ilaç sektörünün tüm alanlarına yönelik güncel bilgileri edinir.
12-Klinik ilaç araştırmaları ve medikal bölümlerde iş akışları hakkında bilgi sahibi olur.
13-İlaç ve sağlık konusunda teknik İngilizce bilgisine sahip olur.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler ilaç şirketlerinin tüm alanlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Bu programdan mezun olan bireyler, yönetmelikler doğrultusunda doktora programlarına geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav ve final sınavında aldıkları notların sırası ile %40 ve %60'larından elde edilen sonuç kullanılmaktadır.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin normal olarak üç yarıyılda en az 30 kredilik ders alarak bu derslerin sınavlarindan başarılı olmaları (30 kredi, 10 adet derse karşılık gelmektedir) ve konuları ile ilgili bir bitirme projesini uygun tez formatına göre hazırlayarak başarıyla sunmuş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler en az 30 kredilik dersi ve bitirme projesini tamamladıkları taktirde normal olarak üç yarıyılda mezun olabilirler.

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Mert ÜLGEN Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
IEY501 İlaçlarda Adlandırma Z 3 0 3 12
SEC İlaç Sektöründe Yönetim I S 3 0 3 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
IEY502 Kromatografik Analizlerde Yöntem Geliştirme Z 3 0 3 6
SEC İlaç Sektöründe Yönetim II S 3 0 3 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6