Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı bu alanda aktif olarak çalışanların mesleki gelişimi kapsamında yeterliklerini geliştirmeleri için etkili ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmaktır. Bu program halk sağlığının ilke ve yaklaşımlarını ön planda tutmaktadır. İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedefine ulaşmak için yapılan çalışmalarda görev alanlar ve özellikle sahada çalışanlar bu programdan yararlanacaklardır. ​ Üç yarıyıl süren programda alanın temel konularını içeren dersler ve çok sayıda seçmeli dersler yer almaktadır. Özellikle alan uygulamaları ve farklı iş kollarındaki risklerin incelenmesi programın ana hattını oluşturmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı derslerde ağırlıklı olarak olgu incelemeleri, problem çözme ve saha çalışmaları gibi etkileşimli eğitim yöntemleri uygulanacaktır. Katılımcılar bu eğitim sürecini uygulamalarını geliştiren bir olanak olarak algılamalı ve eğitim ile uygulamaları arasındaki karşılıklı geribildirim dinamiğini iyi değerlendirmelidir. Bu programa katılanların başarılı sayılmaları için bir araştırma tezi yapmaları gerekmeyecek ancak özgün bir proje ortaya koymaları beklenecektir.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve Kayıt Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyoloji, Psikoloji ve Mimarlık Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Teknik Eğitim Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri mezunları kabul edilir. Adaylardan aşağıdaki şartları yerine geritmesi beklenir: - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak). - Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak. - YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz). - Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurularda ALES belgesi aranmamaktadır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili disiplinlerin bilgisinde derinleşen ve bunları uygulamalarında kullanabilmek
Alanın sorunlarını bütünlükçü algılamak ve böylece yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek
Eleştirel düşünmek ve üretilen kanıtları eleştirel değerlendirebilmek
Deneyimlerini ve gözlemlerini bilimsel yöntemler kullanarak değerlendirebilmek ve paylaşabilmek
İSG hizmetlerinin çalışanın sağlık, güvenlik ve iyiliğini geliştirme hedefine değer vermek ve bunun savunuculuğunu yapabilmek
Alanıyla ilgili bir probleme yönelik yaratıcı ve uygulanabilir bir proje üretebilmek

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

Ölçme ve Değerlendirme


Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Program Başkanı

Nadi BAKIRCI Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
İSG501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Z 3 2 4 10
İSG503 İş Sağlığı Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Z 3 0 3 8
İSG505 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Z 2 0 2 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
İSG502 Meslek Hastalıkları Z 2 0 2 6
İSG506 İş Hijyeni Z 2 0 2 6
İSG508 İş Güvenliği Yönetimi Z 2 0 2 6