Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı katılımcıların bu alanda uygulamaya ait ve akademik yeterliklerini geliştirmeleri için etkili ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmaktır. Bu program halk sağlığının ilke ve yaklaşımlarını ön planda tutmaktadır. İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedefine ulaşmak için yapılan çalışmalarda görev alanlar ve bu alanda bilgi üretmek için araştırma yapma motivasyonu duyanlar bu programdan daha çok yararlanacaklardır.​ Dört yarıyıl süren programda ilk iki yarıyılda alanın temel konularını içeren dersler ve çok sayıda seçmeli dersler yer almaktadır. Özellikle alan uygulamaları ve farklı iş kollarındaki risklerin incelenmesi ve bilimsel araştırma yöntemleri programın ana hattını oluşturmaktadır. Programın son iki yılı tez çalışmasından oluşmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı derslerde ağırlıklı olarak olgu incelemeleri, problem çözme ve saha çalışmaları gibi etkileşimli eğitim yöntemleri uygulanacaktır. Katılımcılar bir yandan bu eğitim sürecini uygulamalarını geliştiren bir olanak olarak algılamalı ve eğitim ile uygulamaları arasındaki karşılıklı geribildirim dinamiğini iyi değerlendirmeli, diğer yandan bilimsel akıl yürütmenin ve araştırma sorusu sorup yanıt aramanın heyecanını taşımalıdır.​

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyoloji, Psikoloji ve Mimarlık Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Teknik Eğitim Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri mezunları kabul edilir. Adaylardan aşağıdaki şartları yerine geritmesi beklenir: - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin (ALES'ten en az 55, GRE sayısaldan en az 610 veya GMAT dan en az 450 puan almış olmak. - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak). - Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak. - YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili disiplinlerin bilgisinde derinleşen ve bunları uygulamalarında kullanabilmek
Alanın sorunlarını bütünlükçü algılamak ve böylece yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek
Eleştirel düşünmek ve üretilen kanıtları eleştirel değerlendirebilmek
Deneyimlerini ve gözlemlerini bilimsel yöntemler kullanarak değerlendirebilmek ve paylaşabilmek
İSG hizmetlerinin çalışanın sağlık, güvenlik ve iyiliğini geliştirme hedefine değer vermek ve bunun savunuculuğunu yapabilmek
Bir araştırmayı planlayabilmek, uygulayıp sonuçlarını paylaşabilmek.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü sınavlar Proje değerlendirmeleri Olgu analizleri

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Program Başkanı

Nadi BAKIRCI Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
İSG-501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Z 3 2 4 10
İSG-503 İş Sağlığı Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Z 3 0 3 8
İSG-505 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Z 2 0 2 6
SEC Seçmeli S 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
İSG-502 Meslek Hastalıkları Z 2 0 2 6
İSG-506 İş Hijyeni Z 2 0 2 6
İSG-508 İş Güvenliği Yönetimi Z 2 0 2 6
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6