Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, ülkemizde henüz uzmanlık alanı haline gelmemiş ve bu nedenle spesifik eğitim alınamayan ilgili alanda sektörün ihtiyacını karşılayacak, nitelikli sağlık çalışanları yetiştirmektir. Ülkemizde 17 Bölge Kan Merkezi ve 1500'e yakın Transfüzyon Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde çalışan sağlık personeli spesifik bir eğitim almadığından uzun süren deneyim dönemi sonrasında çalışma hayatına adapte olabilmektedir. Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı, multi-disipliner bir alandır ve bu nedenle spesifik eğitim gerektirir. Bağışçı kazanımından transfüzyon reaksiyonlarına kadar pek çok konu geçici sorumluluklar ve/veya görevlendirmeler sebebiyle yeterince değerlendirilememektedir. Oysa ki transfüzyon reaksiyonlarına bağlı mortalite veya morbidite azımsanmayacak sayıdadır. Toplumda transfüzyonla bulaşın önüne geçilmesi ciddi bir halk sağlığı sorununa da çözüm getirecektir. Bu alanda örgün eğitim verilmesi, önemli bir eksiği gidermiş olacaktır.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tezsiz yüksek lisans programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere Tıp Fakültelerinden mezun olanlar ile Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (4 yıllık) mezunu olanlar başvuru yapabilir. Ön başvurular tamamlandıktan sonra adaylar mülakata çağrılarak yüksek lisans programına kabul edilmeleri üniversitemiz tarafından değerlendirilecektir.

Program Profili

Bu program, en az üç yarıyılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. Üç yarıyıl boyunca öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alır. Üçüncü yarıyılda proje hazırlanır ve dönem sonunda teslim edilir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Bağışçı kazanımı
Transfüzyon reaksiyonlarının değerlendirilmesi
Transfüzyonla bulaşan hastalıklar
İmmünolojik temel kavramlar
Kan hizmetlerinde biyogüvenlik
Kan bileşenlerinin hazırlanması, saklanması, taşınması
Yenidoğan immunohematolojik testler
Kan hizmetlerinde kalite kontrol

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK 9 X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8 X
YETKİNLİK9 X
YETKİNLİK10 X
YETKİNLİK 8 X

İstihdam Olanakları

Bu programı tamamlayan bir öğrenci, hekim ise herhangi bir kan hizmet biriminde (transfüzyon merkezi, bölge kan merkezi, kan bağış merkezi) yasal deneyim süresini tamamlama koşuluyla sorumluluk görevi üstlenebilir. Biyolog olanlar ise bölge kan merkezlerinde kan hizmet birimlerinde laboratuar sorumluluğu ile mevzuatta kabul gören diğer alanlarda görev yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenecek şekilde sınav, ödev, proje vb çalışmalar yapılır. Değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmektedir. Yarıyıl sonlarında yapılacak olan sınavlar Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitim dönemi başında ilan edeceği takvime göre belirlenen tarihte yapılır. Yarıyıl içerisindeki sınav, ödev, proje çalışmalarındaki başarılarına göre öğrenciler değerlendirilir.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Belirlenmiş ders programını tamamlayan, ölçme değerlendirmelerde gerekli notu alan öğrenciler tezsiz yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılır.

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı

Program Başkanı

Mustafa SERTESER Prof. Dr.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
KBTT501 Kan Fizyolojisi ve Farmakolojisi Z 1 2 2 6
KBTT517 Temel İmmünoloji Z 2 0 2 6
KBTT519 Transfüzyon Teknolojisi Z 1 2 2 6
SEC Seçmeli Ders S 3 0 3 6
SEC Seçmeli Ders S 3 0 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
KBTT504 Transfüzyon Mikrobiyolojisi Z 2 2 3 9
KBTT514 Transfüzyon İmmünohematolojisi Z 2 2 3 9