Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Radyasyonun tıpta en yoğun olarak kullanıldığı alanlar radyoterapi, radyoloji ve nükleer tıp bilim dallarıdır. Radyasyonun sağlık alanında kullanılmaya başlaması ile birlikte fiziğin yöntem ve kavramlarının uygulamalı olarak kullanılması ve bu bilim dalının uzmanlarına ihtiyaç duyulmuştur. Sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren hastanelerde bulunan radyasyon onkolojisi, radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde modern tanı ve tedavi cihazları bulunmaktadır. Bu cihazların verimli çalışmaları, doğru tanı ve tedavi yapılabilmesi, tanı ve tedavide kalitenin artırılması için ilgili alanda lisansüstü (en az yüksek lisans) eğitimi görmüş uzman Sağlık Fizikçilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemizdeki mevcut program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Sağlık Fiziği Uzmanı kadrolarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Mezun olacak öğrenciler, iyonize radyasyon kullanılan radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, ve radyoloji bölümlerinde tanı ve tedavi cihazlarının doğru ve verimli kullanımını sağlayacaktır. Sağlık Fiziği uzmanlarının görev tanımları arasında tedavi cihazlarının kalite kontrol ve güvenliği, hastaların tedavi planlamalarının yapılması ve genel radyasyon güvenliğinin sağlanması yer almaktadır. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2010 yılından itibaren ağırlıklı olarak Acıbadem Maslak Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde eğitim faaliyetleri sürdürülmekte olup, ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. Bugüne kadar programdan toplam 35 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde veya ülkemizde ki diğer özel veya devlet hastanelerinde Sağlık Fiziği uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Sağlık Fiziği yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler 1 yıl süren teorik ve pratik dersleri takiben, 2. yıl tez aşamasında klinik deneyimlerini kazanması sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin aldıkları teorik dersler aşağıdadır;

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bir lisans diplomasına sahip olmak (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir). Üniversitelerin Fizik bölümü, fizik mühendisliği ve nükleer enerji mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin (ALES'ten en az 55, GRE sayısaldan en az 610 veya GMAT dan en az 450 puan almış olduğunu gösteren) sonuç belgesi. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak). Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak. YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Üniversitelerin Fizik bölümü, fizik mühendisliği ve nükleer enerji mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YÖK belirlediği yönetmelik çerçevesinde aldığı bütün kredili derslerden başarılı olmak. Tezli yüksek lisans programına istinaden, 3. dönem kendisine verilen tez savunmasında başarılı olmak.

Program Profili

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Fiziği Master programı 2010 -2011 yılında öğrenci almaya başlamış olup ülkemizde bu eğitimi veren tek özel üniversite olma özelliğindedir. Öğrenciler, Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi Bölümlerinde bulunan yüksek teknolojiye sahip cihazlar ve bu cihazların olanak verdiği güncel gelişmiş tedavi tekniklerini öğrenme ve kullanma deneyimine sahip olmaktadır. Eğitim bu yüksek teknolojileri ülkemizde uzun yıllardır ve ilk kez kullanan dinamik ve mesleğinde yetkin kadrolar tarafından verilmektedir.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Medikal fizik uzmanı olarak bütün yetkilere sahip olmak
TAEK iyonlaştırıcı radyasyon yönetmeliğine istinaden LINAC lisans alabilme hakkına sahip olmak.
Radyasyon korunma sorumlusu olarak çalışabilmek
3B konformal, IMRT ve VMAT gibi ileri tedavi tekniklerini uygulayabilmek
LINAC cihazlarının kalibrasyon ve QA işlemlerini yapabilmek.
NCRP 151 kriterlerine göre radyoterapi zırhlama hesaplarını yapabilmek
IAEA398 protokolleri çerçevesinde yüksek enerjili foton ve elektron kalibrasyonu yapabilmek ve tedavilerini uygulayabilmek.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X
BECERİLER 3 X X X X
BECERİLER 4 X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X
YETKİNLİK 4 X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK 4 X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X
YETKİNLİK8 X X

İstihdam Olanakları

Özel, devlet ve üniversite hastanelerinin radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve radyoloji bölümlerinde ihtiyaç duyulan sağlık fizikçisi olarak çalışabilir. İyonlaştırıcı radyasyonla çalışma lisansına sahip firmalarda radyasyondan korunma sorumlusu olarak çalışabilir.

Üst Derece Programları Geçiş

Sağlık bilimleri enstitülerinin sağlık fiziği doktora programına devam edilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için dersi veren öğretim elemanları tarafından ara sınav/ ödev/ proje vb. çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her bir ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Yarıyıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sene başında ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders geçme notu sistemine göre not değerlendirme yaparlar Teorik dersler için 1 vize ve 1 final yapılır.

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 96-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 75-79 Orta -İyi 2.50
CC 70-74 Orta 2.00
DC 60-69 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-59 Zayıf - Başarısız 1.00
FD 0-49 Zayıf - Başarısız 0.50
FF Başarısız Başarısız 0.50

Mezuniyet Koşulları

Programdaki mezuniyet koşulunu oluşturan dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği geçme notu olmak kaydıyla tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılırlar.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
MDF501 Radyasyondan Korunma Z 3 0 3 6
MDF503 Radyoterapi Fiziği I Z 2 2 3 6
MDF505 Radyasyon Onkolojisi I Z 3 0 3 6
MDF509 Radyobiyoloji Z 2 0 2 6
SEC Seçmeli S 2 2 3 6

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
MDF504 Radyoterapi Fiziği II Z 2 2 3 6
MDF506 Radyasyon Onkolojisi II Z 3 0 3 6
MDF598 Seminer Z 0 0 0 6
SEC Seçmeli S 2 2 3 6
SBE502 Biyoistatistik Z 3 0 3 6