Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BIY501 Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi 1. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Fatih ARTVİNLİ Yrd. Doç. Dr.

Dersi Verenler

Fatih ARTVİNLİ Yrd. Doç. Dr.

Dersin Amacı

İnsanlık tarihi boyunca, bilim dallarında ilerlemenin nedensel ve evrimsel ilişkisi, tıp, teknoloji ve bilim ilişkisi ve bu ilişkinin tarihsel dinamiklerini anlamak; dünyada ve Türkiye’de tıp, teknoloji ve bilim tarihi çalışmalarının seyrini ve niteliğini algılayabilmek.

Dersin İçeriği

1. Tıp, Teknoloji ve Bilim: Kavramsal Giriş 2. Antik uygarlıkların tıp ve bilime katkısı 3. Hipokrat Tıbbı ve İzleyicileri 4. Doğu ve Batı’da Ortaçağ ve Bilim 5. Erken Modern Dönemde Tıp ve Toplum 6. Aydınlanma Çağı Düşünce Yapısı ve Tıp 7. 19. Yüzyıl Tıp, Teknoloji ve Bilim Gelişmeleri 8. Endüstrileşme, Bilimsel Yöntem ve tıpta etkileri 9. Temel ve Klinik dallarda ilerlemeler 10. Halk Sağlığının gelişimi ve toplumsal etkisi 11. Biyoetiğin doğuşu ve tarihi 12. Türkiye’de tıbbın gelişimi: Klasik Dönem – Kurumlar – Uygulayıcılar 13. Türkiye’de Tıpta Modernleşme 14. Türkiye’de Tıp, Teknoloji ve Bilimin Geleceği

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma

Kaynaklar

1. Ackerknecht, E.H. A Short History of Medicine, revised printing NY, 1955. 2. Porter, R. The Cambridge Illustrated History of Medicine, Camb.UK 4th p.2009. 3. Bynum, W. The History of Medicine: A Very Short Introduction, Oxford 2008 4. Kennedy, M. A Bri

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Tıp, Teknoloji ve Bilim: Kavramsal Giriş Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
2 Antik uygarlıkların tıp ve bilime katkısı Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
3 Hipokrat Tıbbı ve İzleyicileri Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
4 Doğu ve Batı’da Ortaçağ ve Bilim Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
5 Erken Modern Dönemde Tıp ve Toplum Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
6 Aydınlanma Çağı Düşünce Yapısı ve Tıp Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
7 19. Yüzyıl Tıp, Teknoloji ve Bilim Gelişmeleri Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
8 Endüstrileşme, Bilimsel Yöntem ve tıpta etkileri Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
9 Temel ve Klinik dallarda ilerlemeler Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
10 Halk Sağlığının gelişimi ve toplumsal etkisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
11 Biyoetiğin doğuşu ve tarihi Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
12 Türkiye’de tıbbın gelişimi: Klasik Dönem – Kurumlar – Uygulayıcılar Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
13 Türkiye’de Tıpta Modernleşme Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
14 Türkiye’de Tıp, Teknoloji ve Bilimin Geleceği Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 30
Ödev / Sunum 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 30
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 42
Ara Sınav için hazırlık süresi 1
Final içi hazırlık süresi 1
Final sınavı 4
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre 0
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 6