Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Araştırma, Yayın ve Bilim Etiği

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BIY502 Araştırma, Yayın ve Bilim Etiği 2. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Yeşim Işıl ÜLMAN Prof. Dr.

Dersi Verenler

Yeşim Işıl ÜLMAN Prof. Dr.

Dersin Amacı

Çağdaş tıbbın büyük ölçüde hastalıkları nedenleri, yeni tedavi teknikleri, sağlık hizmetlerinin sunumu ve dağıtımı üzerinde bilimsel araştırmalara dayanmakta olduğu algısını kazandırmak; çağdaş biyoetik, tıp araştırmalarının etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi arayışından kaynaklanmasından hareketle, araştırmaların etik standartlar içinde yapılmasının anlamını ve değerini algılayabilmek

Dersin İçeriği

1- Bilimsel Yöntem, 2- Bilim Etiği 3- Yazarlık ve hakemlik 4- Bilimsel Yanıltma 5- Fikir Hakları 6- Çıkar Çatışması ve Bilimsel Nesnellik 7- İnsanlar Üzerinde Araştırma ve Deneyler 8- İnsanlar üzerinde Araştırmalar ve Etik 9- İnsanlar Üzerinde Araştırmalar ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat 10- Araştırmada Deney Hayvanlarının Kullanımı 11- Bilimsel Araştırmada Duyarlı Gruplar 12- Örnek vakalar üzerinde çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma

Kaynaklar

1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, 2001. 2. Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New York: Cambridge University Press; 2008

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Bilimsel Yöntem, Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
2 Bilim Etiği Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
3 Yazarlık ve hakemlik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
4 Bilimsel Yanıltma Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
5 Fikir Hakları Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
6 Çıkar Çatışması ve Bilimsel Nesnellik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
7 İnsanlar Üzerinde Araştırma ve Deneyler Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
8 Ara Sınav Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
9 İnsanlar üzerinde Araştırmalar ve Etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
10 İnsanlar Üzerinde Araştırmalar ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
11 Araştırmada Deney Hayvanlarının Kullanımı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
12 Bilimsel Araştırmada Duyarlı Gruplar Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
13 Örnek vakalar üzerinde çalışma Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
14 Final Sınavı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 30
Ödev / Sunum 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 30
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 42
Ara Sınav için hazırlık süresi 1
Final içi hazırlık süresi 1
Final sınavı 4
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 6