Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Etiğe Giriş

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BIY503 Etiğe Giriş 1. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Yeşim Işıl ÜLMAN Prof. Dr.

Dersi Verenler

Yeşim Işıl ÜLMAN Prof. Dr.
Fatih ARTVİNLİ Yrd. Doç. Dr.

Dersin Amacı

Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak Derse katılanların biyoetiğin temel sorunlarını, sağlık çalışanı-hasta ilişkisi, klinik ortam, sağlık politikaları ve toplumsal koşullar bağlamında algılayabilmek ve temel etik ikilemleri ayırt edip çözüm üretmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Temel tanımlar ve kavramlar Etik alanında temel yaklaşımlar Etik ikilemleri ayırt etmek Tıp etiğiyle ilgili temel düzenlemeler-1 Tıp etiğiyle ilgili temel düzenlemeler-2 Adalet ve hakkaniyet ve etik yükümlülükler Yaşamın değeri, kişi kavramı, doğum ve yaşamın başlangıcı Ölüm ve yaşamın sonlanması; canlandırma boşuna tedavi, ötanazi Üreme ve sağlık, yeni üreme teknikleri Organ nakli ve organ bağışı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Tartışma

Kaynaklar

1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, 2001. 2. Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New York: Cambridge University Press; 2008

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Temel tanımlar ve kavramlar Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
2 Etik alanında temel yaklaşımlar Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
3 Etik ikilemleri ayırt etmek Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
4 Tıp etiğiyle ilgili temel düzenlemeler-I Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
5 Tıp etiğiyle ilgili temel düzenlemeler-II Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
6 Adalet ve hakkaniyet ve etik yükümlülükler Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
7 Ara Sınav Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
8 Yaşamın değeri, kişi kavramı, doğum ve yaşamın başlangıcı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
9 Ölüm ve yaşamın sonlanması; canlandırma boşuna tedavi, ötanazi Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
10 Üreme ve sağlık, yeni üreme teknikleri Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
11 Organ nakli ve organ bağışı. Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
12 Final Sınavı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 30
Ödev / Sunum 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 30
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 42
Ara Sınav için hazırlık süresi 1
Final içi hazırlık süresi 1
Final sınavı 4
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 6