Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Felsefe ve Etik Problemler

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BIY506 Felsefe ve Etik Problemler 2. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Muttalip ÖZCAN Doç. Dr.

Dersi Verenler

Muttalip ÖZCAN Doç. Dr.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı etik problemlerin felsefi temellerini incelemektir.

Dersin İçeriği

Etik, Ahlak, Ahlaklılık Ayırımı Eskiçağda Etik Görüşler: Sokrates ve Platon Eskiçağda Etik Görüşler: Sokrates ve Platon Aristoteles’in Etik Görüşü Aristoteles’in Etik Görüşü Stoa Okulu ve Epikuros Okulu Yeniçağda Etik Görüşler: Hobbes, Locke ve Hume Ara sınav Kant Kant Bentham, J.S. Mill Nietzsche Kuçuradi Etiği: Etik, İnsanın Değeri ve Değerleri Kuçuradi Etiği ve İnsan Hakları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri


Kaynaklar

1. Aristoteles, Nikomakhos”a Etik, (çev.: S. Babür), Ayraç Yayınevi, Ankara, 1998. 2. Platon, Diyaloglar: Sokrates’in Savunması, Menon, Protagoras. 3. M. Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990. 4. Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temell

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Etik, Ahlak, Ahlaklılık Ayırımı Doç. Dr. Muttalip Özcan
2 Eskiçağda Etik Görüşler: Sokrates ve Platon Doç. Dr. Muttalip Özcan
3 Eskiçağda Etik Görüşler: Sokrates ve Platon Doç. Dr. Muttalip Özcan
4 Aristoteles’in Etik Görüşü Doç. Dr. Muttalip Özcan
5 Aristoteles’in Etik Görüşü Doç. Dr. Muttalip Özcan
6 Stoa Okulu ve Epikuros Okulu Doç. Dr. Muttalip Özcan
7 Yeniçağda Etik Görüşler: Hobbes, Locke ve Hume Doç. Dr. Muttalip Özcan
8 Ara Sınav Doç. Dr. Muttalip Özcan
9 Kant Doç. Dr. Muttalip Özcan
10 Kant Doç. Dr. Muttalip Özcan
11 Bentham, J.S. Mill Doç. Dr. Muttalip Özcan
12 Nietzsche Doç. Dr. Muttalip Özcan
13 Kuçuradi Etiği: Etik, İnsanın Değeri ve Değerleri Doç. Dr. Muttalip Özcan
14 Kuçuradi Etiği ve İnsan Hakları Doç. Dr. Muttalip Özcan

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 42
Ara Sınav için hazırlık süresi 2
Final içi hazırlık süresi 2
Final sınavı 2
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 6