Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Biyoetik ve Biyobilim

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BIY508 Biyoetik ve Biyobilim 2. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Yeşim Işıl ÜLMAN Prof. Dr.

Dersi Verenler

Yeşim Işıl ÜLMAN Prof. Dr.
Fatih ARTVİNLİ Yrd. Doç. Dr.
Deniz YÜCEL Yrd. Doç. Dr.
Deniz AĞIRBAŞLI Yrd. Doç. Dr.

Dersin Amacı

Bilimdeki gelişmelerin ve yeni bilimsel ve teknolojik buluş ve uygulamaların, insan sağlığı ve iyiliği açısından yararı ile insan kimliği ve varlığı açısından oluşturabileceği değer çatışmaları hakkında bilinç ve farkındalık yaratmak; derinlemesine düşünmek.

Dersin İçeriği

Genomiks, Genetik Test ve Taramalar, Gen Manipülasyonu Biyoteknoloji ve Etik Kök Hücre Araştırmaları ve Etik Nöroetik Nanoteknoloji ve etik Klonlama ve Etik Nöropsikiyatri ve Etik Deney Hayvanları Araştırmaları ve Etik Yeni Üreme Teknikleri ve Etik GDO, Gıdalar ve Etik

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma;#Gösteri

Kaynaklar

1. Ben Mepham, Bioethics. An introduction for the Biosciences, Oxford University Press 2008 2. Contemporary Issues in Bioethics, ed. Beauchamp, L Walters, JP Kahn, AC Mastorriani, Wadsworth, 7th edition, USA, 2008

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Temel Kavramlar: Biyoetik ve Biyobilim Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
2 Genomiks, Genetik Test ve Taramalar, Gen Manipülasyonu Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman-Yrd. Doç. Dr. Deniz Ağırbaşlı,
3 Biyoteknoloji ve Etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman-Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
4 Kök Hücre Araştırmaları ve Etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman-Yrd. Doç. Dr. Deniz Yücel
5 Nöroetik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman-Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ergen
6 Nanoteknoloji ve etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman-Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
7 Klonlama ve Etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman-Yrd. Doç. Dr. Deniz Ağırbaşlı
8 Ara Sınav Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
9 Nöropsikiyatri ve Etik Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
10 Deney Hayvanları Araştırmaları ve Etik Prof.Dr. Güldal Süyen-Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman,
11 Yeni Üreme Teknikleri ve Etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
12 GDO, Gıdalar ve Etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
13 Çevre ve Etik Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
14 Final Sınavı Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 30
Ödev / Sunum 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 30
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 42
Ara Sınav için hazırlık süresi 2
Final içi hazırlık süresi 2
Final sınavı 2
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 30
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 6