Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknikleri

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BMB502 Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik Teknikleri 1. Yarıyıl 2 10

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Cengiz YAKICIER Prof. Dr.

Dersi Verenler

Cengiz YAKICIER Prof. Dr.
Cemaliye AKYERLİ BOYLU Yrd. Doç. Dr.
Deniz AĞIRBAŞLI Yrd. Doç. Dr.

Dersin Amacı

Moleküler biyoloji ve genetikte kullanılan güncel tekniklerin, terminolojilerin anlaşılması ve laboratuarda uygulama becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

DNA-RNA izolasyonu, Kandan DNA izolasyonu (uygulama), Elektroforez yöntemleri ve DNA agaroz jel elektroforezi (uygulama), PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu çeşitleri ve uygulama, Restriksiyon Enzim kesimi (uygulama), DNA fingerprinting, indirekt Mutasyon Tarama Teknikleri (SSCP, Heterodupleks-FAMA), Southern Blot, Northern Blot, Western Blot-PTT, DNA dizi analizi, Genomik cDNA kütüphaneleri ve klonlama, Hücre kültürü teknikleri, Mikroarreyler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma;#Gösteri;#Grup Çalışması;#Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 DNA ve RNA İzolasyonu
2 Kandan DNA İzolasyonu (uygulama)
3 Elektroforez Yöntemleri ve DNA Agaroz Jel Elektroforezi (uygulama)
4 PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Çeşitleri
5 PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) (uygulama)
6 Restriksiyon Enzim Kesimi (uygulama)
7 DNA Fingerprinting (STR Analizi)
8 İndirekt Mutasyon Tarama Teknikleri (SSCP-HETERODUPLEX-FAMA)
9 Southern Blot Northern Blot
10 Western Blot-PTT
11 DNA Dizi Analizi
12 Genomik ve cDNA Kütüphaneleri ve Klonlama
13 Hücre Kültürü Teknikleri
14 Mikroarrayler

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Ödev / Sunum 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 56