Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Temel Biyokimyasal Teknikler

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

BMB506 Temel Biyokimyasal Teknikler 2. Yarıyıl 2 10

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Aysel ÖZPINAR Prof. Dr.

Dersi Verenler

Aysel ÖZPINAR Prof. Dr.
Abdurrahman COŞKUN Prof. Dr.
Fehime AKSUNGAR Doç. Dr.

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencilerine biyokimya laboratuarının organizasyonu, işleyişi hakkında temel bilgileri vermek, biyokimyasal ölçümlerin temel prensiplerini ve bu amaçla kullanılan yöntem ve teknolojilerin anlaşılmasını sağlayarak öğrencilere gerekli becerileri kazandırmak

Dersin İçeriği

Biyokimya laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve malzemeler, Distile su, tamponlar ve diğer çözücüler, Çözelti hazırlama, Santrifüj ve hassas terazilerin temel özellikleri ve kullanılması, Laboratuvar sonuçlarını etkileyen preanalitik etkenler, Biyokimyasal ölçümlerin temel prensipleri ve SI birimleri, Spektrofotometrik teknikler, Nefelometri, türbidimetri ve florometri, Elektroforez, Kromatografik teknikler, İmmünokimyasal teknikler, Elektrokimyasal teknikler, Radyoaktivitenin temel prensipleri ve ölçümü, Laboratuvarda otomasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Gösterip Yaptırma;#Deney / Laboratuvar

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Biyokimya laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve malzemeler
2 Pipetleme teknikleri
3 Distile su, tamponlar ve diğer çözücüler, Çözelti hazırlama
4 Santrifüj ve hassas terazilerin temel özellikleri ve kullanılması
5 Laboratuvar sonuçlarını etkileyen preanalitik etkenler
6 Biyokimyasal ölçümlerin temel prensipleri ve SI birimleri
7 Spektrofotometrik teknikler, Nefelometri, Türbidimetri
8 Spektrofotometrik teknikler, Nefelometri, Türbidimetri
9 Elektroforez
10 Kromatografik teknikler
11 İmmünokimyasal teknikler
12 Elektrokimyasal teknikler
13 Radyoaktivitenin temel prensipleri ve ölçümü
14 Laboratuvarda otomasyon

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 30
Uygulama 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 30
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 56