Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İlaçlarda Adlandırma
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

IEY501 İlaçlarda Adlandırma 1. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezsiz Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Mert ÜLGEN Prof. Dr.

Dersi Verenler

Mert ÜLGEN Prof. Dr.

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencilerine organik bileşiklerin ve ilaçların isimlendirilme kurallarının sistematik bir şekilde verilmesi, bilimsel rapor, yayın ve tez hazırlamada karşılaşılabilecek nomenklatür problemlerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Organik bileşiklerin ve ilaçların IUPAC ve CA sistemlerine göre isimlendirmelerinde izlenen kurallar, bileşiklerin fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırılması, bilgisayar programlarından ve internet sitelerinden çeşitli örnekler gösterilmektedir .

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma

Kaynaklar

1- Mert Ülgen Organik Bileşikler ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar, M.Ü. Eczacılık Fak.Yayınları, İstanbul 1999 2- Organik Kimya Nomenklatürü, Altan Bilgin, Şafak Matbaası, 1995

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İlaçların Adlandırılmasına Giriş Mert ÜLGEN Prof. Dr.
2 Hidrokarbonlar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
3 Aromatik Bileşikler Mert ÜLGEN Prof. Dr.
4 Heterosiklik Bileşikler Mert ÜLGEN Prof. Dr.
5 Heterosiklik Bileşikler Mert ÜLGEN Prof. Dr.
6 Kondanse Halkalar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
7 Karbon ve oksijen içeren fonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
8 Azot içeren fonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
9 Kükürt içeren fonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
10 Çeşitli ilaç örneklerinin adlandırılması Mert ÜLGEN Prof. Dr.
11 Polifonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
12 İnteraktif çalışmalar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
13 Genel tekrar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
14 Genel Tekrar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
1 Prof. Dr. Nadi Bakırcı

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 35
Ara Sınav için hazırlık süresi 40
Final içi hazırlık süresi 40
Final sınavı 3
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 20
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

IEY501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 1. Yarıyıl 4 10

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezsiz Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Nadi BAKIRCI Prof. Dr.

Dersi Verenler

Nadi BAKIRCI Prof. Dr.

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmak

Dersin İçeriği

- Çalışma ve sağlık arasındaki ilişki / sağlığın belirleyicileri - İş sağlığı ve güvenliği (İSG) temel kavramlar - İSG hizmetinin boyutları ve entegrasyonunu - Çalışma yaşamında koruma ve geliştirme - Meslek hastalıkları ve iş kazaları - İSG göstergeleri açısından Türkiye ve dünyadaki durum - İSG hizmetlerinin örgütlenmesi, finansmanı, kaynakları, yasal durumu, tarihsel gelişimi - Temel iş sağlığı hizmetleri - İşyerlerinde (birinci basamak) İSG hizmetleri ve bileşenleri - İşyerlerinde sağlık ve çevresel izlem (gözetim) - Çalışma hayatında duyarlı gruplar (Çocuk, kadın, yaşlı, sakat, göçmen işçiler)

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma;#Grup Çalışması;#Beyin Fırtınası;#Bireysel Çalışma

Kaynaklar

- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi - Avrupa Sosyal Şartı - ILO Sözleşmeleri - ILO, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, 1998 - Harrison BM. Essentials of Occupational Health Nursing, Blackwell Scientific Publications,1984 - NIOSH, A Guide t

Dersin Akışı

Teorik Uygulama

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İlaçların Adlandırılmasına Giriş Mert ÜLGEN Prof. Dr.
2 Hidrokarbonlar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
3 Aromatik Bileşikler Mert ÜLGEN Prof. Dr.
4 Heterosiklik Bileşikler Mert ÜLGEN Prof. Dr.
5 Heterosiklik Bileşikler Mert ÜLGEN Prof. Dr.
6 Kondanse Halkalar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
7 Karbon ve oksijen içeren fonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
8 Azot içeren fonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
9 Kükürt içeren fonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
10 Çeşitli ilaç örneklerinin adlandırılması Mert ÜLGEN Prof. Dr.
11 Polifonksiyonel gruplar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
12 İnteraktif çalışmalar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
13 Genel tekrar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
14 Genel Tekrar Mert ÜLGEN Prof. Dr.
1 Prof. Dr. Nadi Bakırcı

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 20
Projeler 1 30
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Final sınavı 1