Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Kromatografik Analizlerde Yöntem Geliştirme

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

IEY502 Kromatografik Analizlerde Yöntem Geliştirme 2. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezsiz Örgün öğretim Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Mert ÜLGEN Prof. Dr.

Dersi Verenler

Mert ÜLGEN Prof. Dr.
Seda ÜNSALAN Doç. Dr.
Levent KANDEMİR Dr.
Fatih SÜNEL Uzm. Kim.
Zafer BAYRAM Uzm. Kim.

Dersin Amacı

İlaçların etken maddelerde, farmasötik biçimlerde ve biyolojik sistemlerde ayırımlarında, saflaştırılmalarında, kalitatif ve kantitatif tayinlerinde kullanılan HPLC, TLC, GC ve diğer modern kromatografik yöntemlerin geliştirilmesine ait kavramların kazanılması

Dersin İçeriği

1. HPLC, TLC, GC ve diğer modern kromatografik yöntemler 2. Kromatografi için örnek hazırlama, ekstraksiyon 3. Kromatografik analizlerde karşılaşılan problemler ve çözümleri 4. Kromatografik reaktifler 5. Fonksiyonel grupların polaritesi 6. Analitik Yöntem Geliştirme 7. Analitik Yöntem Validasyonu 8. Yeni kromatografik yöntemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma

Kaynaklar

Encyclopedia of Chromatography ed J Canes 2004 Thin Layer Chromatography A Modern Practical Approach P.E.Wall High Performance Liquid Chromatography S. Lindsay 1987. HPLC Methods on Drug Analysis, M K Glosh 1992 Practical HPLC Method Development Second Ed

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Kromatografiye giriş Mert Ülgen Prof. Dr.
2 HPLC’ye giriş Fatih Sünel Yük. Kim.
3 HPLC, GC Fatih Sünel Yük. Kim.
4 HPLC hazırlıkları Zafer Bayram Yük. Kim.
5 Analitik Yöntem Geliştirme Levent Kandemir Dr.
6 Analitik Yöntem Validasyonu Levent Kandemir Dr.
7 Kromatografi Ekipmanları Zafer Bayram Yük. Kim.
8 HPLC’de stabilite çalışmaları Levent Kandemir Dr.
9 HPLC problemleri ve çözümleri Fatih Sünel Yük. Kim.
10 Yeni Kromatografik Yöntemler Zafer Bayram Yük. Kim.
11 Kromatografik yöntemlerin karşılaştırılması Levent Kandemir Dr.
12 Regülasyonlar ışığında biyoanalitik metod validasyonu Seda Ünsalan Doç. Dr.
13 Regülasyonlar ışığında biyoanaliz Seda Ünsalan Doç. Dr.
14 Genel Tekrar Mert Ülgen Prof. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 35
Ara Sınav için hazırlık süresi 40
Final içi hazırlık süresi 40
Final sınavı 3
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 20
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6
Dersin AKTS Kredisi 6