Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Biyoistatistik

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

SBE502 Biyoistatistik 2. Yarıyıl 3 6

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Yüksek lisans Tezli Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Tuğba Arzu ÖZAL İLDENİZ Yrd. Doç. Dr.

Dersi Verenler

Tuğba Arzu ÖZAL İLDENİZ Yrd. Doç. Dr.

Dersin Amacı

Sağlık Bilim ve Teknolojileriyle ilgili bilimsel bir araştırma ve ya çalışma, raporlama yapabilmek için gerekli olan bilgilerin öğretilmesi; verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde elde edilmesi ve bu verilerin uygun yöntemlerle analizi ve analiz sonuçlarına bağlı olarak bilimsel karar verebilmek için gerekli olan istatistiksel yöntemleri hem manuel hem de günümüzde bu iş için en çok kullanılan bilgisayar yazılımları (MS Ofis Excel, SPSS, R vb.) üzerindeki uygulamalarla karşılaştırmalı olarak öğretilmesi

Dersin İçeriği

İstatistik, Biyoistatistik Temel Kavramları, Verilerin bulundurması gereken özellikleri ve elde edilmeleri için gerekli olan örnekleme yöntemlerinin öğretilmesi, Verilerin Düzenlenmesi, Sunulması , bu verilerden Tablo ve Grafik hazırlanması, Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistik kavramlarının sağlık bilimlerine ait veriler üzerinde manuel ve bilgisayar teknolojileriyle (MS Ofis Excel, SPSS, R vb.) uygulamalı olarak gösterilerek , Olasılık, Kuramsal Dağılımlar, Örnekleme dağılımları, Önemlilik Testleri ve Hipotez Testleri, değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılıklarının matematiksel olarak ölçülmesi (Regresyon, Korelasyon, Kovaryans) için gerekli bilgilerin öğrenciye öğretilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Anlatım;#Soru-Cevap;#Tartışma;#Alıştırma ve Uygulama

Kaynaklar

“Temel ve Klinik Biyoistatistik”, Rian Dişçi, 2inci baskı, İstanbul Tıp Kitapevi 2012. “Biyoistatistik”, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Hatiboğlu Yayınevi, 8inci baskı, Ankara, 1998. “Önemlilik Testleri Uygulama Kitabı”, Kadir Sümbüloğlu, Beyza Akda

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 İstatistik ve Temel İstatistik Kavramları; Dersin amacı, kapsamı, çalışma yöntemleri Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması, Sıklık (Frekans) Dağılımları Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması, Tablo ve Grafik Yapımı (manuel ve MS Ofis, SPSS, MATLAB, R paket p Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
2 Biyoistatistik- Veri, Veri Kaynakları, Veri Toplama Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
3 Ana Kütle, Örneklem ve Örnekleme Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
4 Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması, Sıklık (Frekans) Dağılımları Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
5 Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması, Tablo ve Grafik Yapımı (manuel ve MS Ofis, SPSS, MATLAB, R paket programlarıyla karşılaştırmalı bilgisayar uygulaması,) Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
6 Verilerin Özetlenmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
7 Verilerin Özetlenmesi, Sapma Ölçüleri Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
8 Verilerin Özetlenmesi, Çarpıklık ve Basıklık Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
9 Olasılığa Giriş; Basit, Bileşik ve Koşullu olasılık, Bayes Teoremi, Tanı testlerinde kullanılan istatistiksel terimler (duyarlılık, seçicilik, prevalans vb.) Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
10 ARA SINAV Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
11 Olasılık Dağılımları (Kuramsal Dağılımlar); Binom, Poisson, Normal Dağılım, Olasılık Yoğunlukları Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
12 Örnekleme Dağılımları Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
13 Hipotez Testlerine Giriş, Önemlilik Testleri (teorik) Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz
14 Bilgisayar Uygulamalı Önemlilik Testleri ve İstatistiksel Analizler (Regresyon, Korelasyon, Kovaryans vb.) ( MS Ofis, SPSS, MATLAB, R paket programlarıyla karşılaştırmalı) Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arzu Özal İldeniz

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 50
Ara Sınav için hazırlık süresi 25
Final içi hazırlık süresi 35
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre 40
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6,4
Dersin AKTS Kredisi 6