Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Hemşir​elik Bilimleri Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler

Güz Yarıyılı


Ders Kodu Ders Adı Tip T U K AKTS
HEM511 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğinde Temel Kavramlar S 3 4 5 12
HEM513 Acil Bakım Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM515 Adli Durumları Tanıma S 3 0 3 6
HEM517 Kanser Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM519 Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM521 İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri S 3 0 3 6
HEM523 ​Kültürlerarası Hemşirelik S 3 0 3 6
HEM525 Hemşirelik Esasları S 3 4 5 12
HEM527 Hemşirelik Tarihi ve Felsefesi S 3 0 3 6
HEM529 Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Bakım Modelleri S 3 0 3 6
HEM531 Psikodrama S 3 0 3 6
HEM533 Çocukta Beslenme S 3 0 3 6
HEM535 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM537 Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği​ S 3 0 3 6
HEM539 Dahili Hastalıklar Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM541 Kardiyoloji Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM543 Kadın Hastalıkları Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM545 Perinatoloji Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM547 Sağlığın Geliştirilmesi S 3 0 3 6
HEM549 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM551 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme S 3 0 3 6
HEM553 Psikiyatri Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM555 Psikonörobiyoloji S 3 0 3 6
HEM557 Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM559 Yaşlı Sağlığı Hemşireliği S 3 0 3 6


Bahar Yarıyılı


Ders Kodu Ders Adı Tip T U K AKTS
HEM512 Cerrahide Yeni Gelişmeler S 3 4 5 12
HEM514 Ameliyathane Hemşireliğine Giriş​ S 3 0 3 6
HEM516 Dahili Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar S 3 4 5 12
HEM518 Diyabet Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM520 Aile Planlaması ve Danışmanlığı S 3 0 3 6
HEM522 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Temel Kavramlar S 3 4 5 12
HEM524 ​Evde Bakım S 3 0 3 6
HEM526 Hemşirelikte Temel Kavramlar S 3 0 3 6
HEM528 Ruh Sağlığı Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM530 Psikolojik Yaklaşımlar ve Kuramlar S 3 0 3 6
HEM532 Çocuk Sağlığı Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM527 Hemşirelik Tarihi ve Felsefesi S 3 0 3 6
HEM534 Çocukta Büyüme ve Gelişme S 3 0 3 6
HEM536 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM538 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği​​ S 3 0 3 6
HEM540 Dahili Yoğun Bakım Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM542 Semptom Kontrolü S 3 0 3 6
HEM544 Ürojinokoloji S 3 0 3 6
HEM546 Halk Sağlığı Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM548 Okul Sağlığı Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM550 Bakım Yönetimi S 3 4 5 12
HEM552 Hemşirelikte Etik S 3 0 3 6
HEM554 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği S 3 0 3 6
HEM556 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği S 3 4 5 12
HEM558 Çocuk Cerrahi Hemşireliği S 3 0 3 6