Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İngilizce I

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ING101 İngilizce I 1. Yarıyıl 3 3

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

İngilizce Lisans Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Dr. Nafiye Çiğdem AKTEKİN

Dersi Verenler

Gülden AKYOL, Okt.
Sabriye AKSÜ, Okt.
Dr. Nil BAŞKAYA, Okt.
Semra EKŞİOĞLU ÖZDEN, Okt.
Meral KESİM, Okt.
Ebru İZRE, Okt.

Dersin Yardımcıları

Gülden AKYOL, Okt.

Dersin Amacı

Öğrencileri İngilizce çok temel ifadeleri, yapıları anlayabilecek ve kullanabilecek düzeye getirmektir. Bu seviyeyi tamamlayan öğrenciler A1+ Starter düzeyine hazır alt yapıya sahip olurlar.Dersin İçeriği

Temel Düzey – A1 İngilizce

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kendini basitçe tanıtabilir ve temel selamlaşma ifadelerini kullanabilir.
Kendisinin ve diğerlerinin memleketini söyleyebilir.
Kişisel bilgilerini içeren basit formları doldurabilir.
Gündelik eşyaları tanır, yerlerini belirtebilir, fiyat bilgisi alabilir.
Aile bireylerini ve arkadaşlarını temel düzeyde yazılı ve sözlü tanıtabilir.
Hobileri ve ilgi alanlarıyla ilgili konuşabilir, bu konuda basit paragraflar yazabilir.
Meslekler hakkında temel düzeyde yazabilir, konuşabilir.
Temel düzeydeki telefon mesajlarını dinlediğinde anlayabilir.
Yiyecek içecekleri tanır, hakkında temel düzeyde konuşabilir.
Renkler, sayılar, saatler, günler, aylar, günlük aktiviteler hakkında bilgiye sahiptir.
Bir gün de genelde neler yaptığını anlatabilir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Grup Çalışması

Kaynaklar

Empower A1, Cambridge English, Adrian Doff et.al. 2015, with Digibook Access


Dersin Akışı

Teorik Uygulama Laboratuvar

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Grammar: to be, poss. adj., a/an, this/that Vocabulary: numbers, alphabet, classroom obj. &instructions, nationalities Reading: an online profile Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
2 Grammar: to be, poss. adj., a/an, this/that Vocabulary: numbers, alphabet, classroom obj. &instructions, nationalities Reading: an online profile Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
3 Grammar: to be: isn’t/ aren’t, questions, have/have got, plurals, these/those Vocabulary: common objects, near/in (prepositions) Reading: our homes, personal info Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
4 Grammar: to be: isn’t/ aren’t, questions, have/have got, plurals, these/those Vocabulary: common objects, near/in (prepositions) Reading: our homes, personal info Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
5 Grammar: present simple (I/you/we/they) Vocabulary: food, what time/when…? Reading: a text message, an article: the number one breakfast in … Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
6 Grammar: present simple, adverbs of frequency Vocabulary: food, what time/when…? Reading: a text message, an article: the number one breakfast in … Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
7 Grammar: present simple, wh-questions, negative Vocabulary: family and people, how old …?, common verbs Reading: a blog, a photo captions (instagram, facebook) Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
8 Grammar: present simple, wh-questions, negative Vocabulary: family and people, how old …?, common verbs Reading: a blog, a photo captions (instagram, facebook) Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
9 Grammar: there is/ there are (negative & questions) Vocabulary: places in a town, hotel a few/ lots of Reading: a hostel/hotel review, a blog Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
10 Grammar: there is/ there are (negative & questions) Vocabulary: places in a town, hotel a few/ lots of Reading: a hostel/hotel review, a blog Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
11 Online Kitap Aktiviteleri Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
12 Grammar: present simple; negative and questions Vocabulary: for, from…to, until, daily routine, jobs Reading: an email about daily life, an article, a website Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
13 Grammar: present simple; negative and questions Vocabulary: for, from…to, until, daily routine, jobs Reading: an email about daily life, an article, a website Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.
14 Reading about famous people Dr. Nil Başkaya, Okt. Meral Kesim, Okt. Semra Özden, Okt. Gülden Akyol, Okt. Ebru İzre, Okt. Sabriye Aksü, Okt.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 30
Kısa Sınavlar 7 14
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer 6 6
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 10
Ara Sınav için hazırlık süresi 4
Final içi hazırlık süresi 5
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 12
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 2
ÖÇ-2 2
ÖÇ-3 2
ÖÇ-4 2
ÖÇ-5 2
ÖÇ-6 2
ÖÇ-7 2
ÖÇ-8 2
ÖÇ-9 2
ÖÇ-10 2
ÖÇ-11 2
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek