Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
İngilizce II

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ING102 İngilizce II 2. Yarıyıl 3 3

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

İngilizce Lisans Örgün öğretim Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Dr. Nafiye Çiğdem AKTEKİN

Dersi Verenler

Gülden AKYOL, Okt.
Dr. Nil BAŞKAYA, Okt.
Semra EKŞİOĞLU ÖZDEN, Okt.
Meral KESİM, Okt.
Ebru İZRE, Okt.
Sabriye AKSÜ, Okt.

Dersin Yardımcıları

Gülden AKYOL, Okt.

Dersin Amacı

Öğrencileri İngilizce çok temel ifadeleri, yapıları anlayabilecek ve kullanabilecek düzeye getirmektir. Bu seviyeyi tamamlayan öğrenciler A2 Beginner düzeyine hazır alt yapıya sahip olurlar.


Dersin İçeriği

Temel Düzey – A1+ İngilizce

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kendini tanıtabilir ve selamlaşma ifadelerini kullanabilir.
Kendisinin ve diğerlerinin memleketini söyleyebilir ve şehrini kısaca tanıtabilir.
Aile ve iş arkadaşları hakkında basit bilgiler verebilir ve dış görünümleriyle karakterlerini kısaca açıklayabilir.
En sevilen yiyeceklerle ilgili konuşabilir ve basit paket yemek siparişleri verebilir.
Temel seviyede kıyafetlerle ilgili konuşabilir ve satıcılara onlarla ilgili şeyler sorabilir.
Günlük faaliyetlerle ilgili konuşabilir, arkadaşlarla ve iş arkadaşlarıyla buluşma ayarlayabilir.
Evinin konumunu açıklayabilir ve basit yön talimatları verebilir.
Hobileri ve ilgi alanlarıyla ilgili konuşabilir ve arkadaşlarıyla ya da iş arkadaşlarıyla eğlenme amaçlı planlar yapabilir.
Otelde giriş ve çıkış işlemi gibi temel işlemleri tamamlayabilir.
Geçmiş zaman hakkında temel seviyede konuşabilir, kısa bilgi notu yazabilir.
Gelecek planları hakkında temel cümleler kurabilir, plan yapabilir.
Yeteneklerinden bahsedebilir, karşısındakine bu konuda sorular sorabilir.
Kısa epostalar, mesajlar, notlar yazabilir, okuyabilir.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Grup Çalışması

Kaynaklar

Empower A1, Cambridge English, Adrian Doff et.al. 2015 (With online access), Online readers: Saved Heroes in Everyday Life & Alaska: Wild and Free


Dersin Akışı

Teorik Uygulama Laboratuvar

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Grammar: to be, poss. adj., a/an, this/that Vocabulary: countries, nationalities Reading: an online profile Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
2 Grammar: to be: isn’t/ aren’t, questions, have/have got, plurals, these/those Vocabulary: common objects, near/in (prepositions) Reading: our homes, personal info Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
3 Grammar: present simple, adverbs of frequency Vocabulary: food, what time/when…? Reading: a text message, an article: the number one breakfast in … Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
4 Grammar: present simple, wh-questions, negative Vocabulary: family and people, how old …?, common verbs Reading: a blog, a photo captions (instagram, facebook) Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
5 Grammar: there is/ there are (negative & questions) Vocabulary: places in a town, hotel a few/ lots of Reading: a hostel/hotel review, a blog Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
6 Grammar: present simple; negative and questions Vocabulary: for, from…to, until, daily routine, jobs Reading: an email about daily life, an article, a website Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
7 Grammar: this/that/these/those, possessives, revision of adverbs Vocabulary: common objects, prices, clothes, colours: dark/light Reading: an advertisement and an email Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
8 Grammar: past simple, be positive Vocabulary: free time activities, past time expressions Reading: a story, a thank you note Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
9 Grammar: past simple, negative & question Vocabulary: place phrases with prepositions, the home; in/on Reading: a forum, a message to a friend Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
10 Grammar: past simple, negative & question Vocabulary: place phrases with prepositions, the home; in/on Reading: a forum, a message to a friend Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
11 Online Kitap Aktiviteleri Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
12 Grammar: object pronouns, can/can’t Vocabulary: life events, years, abilities (very/quite) Reading: An article, a whatsapp message to a friend Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
13 Grammar: going to: positive, negative & question Vocabulary: common words and collocations, months and future time expressions Reading: A TV program review, invitations and replies Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan
14 Grammar: Review Vocabulary: common verbs, adverbs, adjectives Reading: a story, a blog Meral Kesim, Semra Özden, Gülden Akyol, Ebru İzre, Sabriye Aksü Seda Sarıdoğan

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 30
Kısa Sınavlar 7 14
Ödev / Sunum
Projeler
Dönem Ödevi
Uygulama
Laboratuvar
Diğer 6 6
Yıl Sonu Sınavı 1 50
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 10
Ara Sınav için hazırlık süresi 4
Final içi hazırlık süresi 5
Final sınavı 1
Bu ders kapsamında hazırladığımız Sunum (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 12
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 3
ÖÇ-2 3
ÖÇ-3 3
ÖÇ-4 2
ÖÇ-5 2
ÖÇ-6 2
ÖÇ-7 2
ÖÇ-8 2
ÖÇ-9 2
ÖÇ-10 2
ÖÇ-11 2
ÖÇ-12 3
ÖÇ-13 2 2
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek