Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, ‘Diyaliz Teknikerliği’ programı 2013-2014 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Program; evrensel nitelikte eğitim almış, diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda; diyaliz cihazlarının tanınması, temizliği, kurulması ve kullanılması konusunda bilgili, diyaliz işlemlerinin başlatılması, takibi ve sonlandırılması aşamalarında özellikle donatılmış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı, katılımcı teknik elemanlar yetiştirmektedir. İki yıl süren eğitim programında; üriner sistemin, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve farmakolojisi ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra hasta bakım ilkeleri ile ilgili dersler ve diyaliz hastalarına özgü klinik yaklaşım, diyaliz tedavisi hem teorik hem de uygulamalı olarak yer almaktadır.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Diyaliz Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen puana göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 5 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi doktor, 7 öğretim görevlisi, 2 uzman hemşire, 2 uzman eğitmen ve 2 biyomedikal sorumlusu tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 1. öğretimde 35 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe' dir. Diyaliz Programı; birinci dönemde anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile fizik ve hasta bakım ilkeleri, hasta bakım uygulamaları gibi genel bilgilerin olduğu derslerle başlar. Mesleğe yönelik temel beceri eğitimleri de bu dönemde başlar. İkinci dönemde; meslek etiğinin yanı sıra, nefroloji, diyaliz makinaları kullanım ve bakımı, biyofizik gibi mesleki konulara yönelik dersler ağırlıklı olarak verilir. Temel beceri uygulamaları bu dönemde de devam eder. İkinci dönemin sonunda yaz döneminde “zorunlu yaz stajı” vardır. Üçüncü ve dördüncü dönem ise mesleğe özel teorik derslerin, ağırlıklı olarak hastane uygulaması ile birlikte yürütüldüğü dönemlerdir. Son yıl içinde öğrenciden mesleki konularda projeler hazırlaması beklenir. Aynı zamanda uzman diyaliz hemşirelerinin eşliğinde aktif olarak hasta alınır. Bu dönemlerde hastane uygulamasının yanında ileri simülasyon eğitimleri verilir. Yaratılan kriz senaryoları ile mesleğe hazırlık süreci tamamlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Diyaliz sağlık teknikeri mesleğinin yetki ve sorumluluklarını bilir, mesleki etik ve ahlak kavramlarını uygular.
Üriner sistem ile ilgili hastalıklar, özellikle kronik böbrek yetmezliğinin tanı ve tedavi yöntemleri, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli hakkında bilgi sahibi olur.
Hemodiyaliz makinalarının tanır, kullanır ve bakımı hakkında bilgi sahibidir.
Su arıtımının temel ilkeleri, uygulama yöntemleri ve arıtılmış su denetimi hakkında uygulayıcı olma boyutunda bilgi ve beceriye sahiptir.
Kronik böbrek yetmezliği nedenleri ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olur. Diyaliz tedavi yöntemleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibidir.Diyalizin temel fiziksel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur, uygulama esnasında bu bilgilerinden pratikte yararlanır.
Damar erişim yolları hakkında bilgi sahibi olur, hastanın sahip olduğu damar yolunun uygulamada en hijyenik koşullarda kullanır, Ev hemodiyalizi hastalarını kendi damar yoluna kendi girişim yapacak düzeyde eğitilmesi konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahiptir.
Uzun dönemde diyaliz hastalarında ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında hastaları bilgi sahibi olur, bu sorunların asgari düzeye inmesi için hastanın uyması gereken önlemler konusunda hastayı eğitecek düzeyde bilgi ve donanıma sahiptir.
Diyaliz hastalarının takibi esnasında periyodik olarak yapılan tetkiklerin nelerden ibaret olduğunu, patolojik durumlarının anlamları hakkında bilgi sahibi olur. Bu tetkikler için örnek alınmasındaki ilkelere dikkat edecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Mikrobiyoloji hakkında, bulaşıcı hastalıklar ve genel enfeksiyon hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur, özellikle virüs hepatitleri gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında bu hastalıklardan korunma konusunda önlem alabilecek ve hastaları eğitecek düzeyde bilgi sahibi olur.
Genel olarak ilaçlar doz, yan etki, toksik etki, ilaçların veriliş yolları konularında bilgi sahip olur, böbrek yetmezliği hastalarının kullandığı ilaçlar hakkında geniş bilgiye sahip olur, hastaların bu ilaçları kullanmasında uyumu sağlamak üzere eğitecek düzeyde bilgi ve donanıma sahiptir.
Diyaliz hastasının sosyal ve psikolojik sorunları hakkında bilinçli olur ve hastalara bu anlamda yardımcı olabilecek bilgi donanıma sahip olur.
Sağlıklı beslenme, hastalıklarda genel beslenme, böbrek hastalıklarının nedenleri ve beslenme ile ilişkisi ve böbrek hastalıklarında beslenme ilkelerini bilir.
İç hastalıklarının endokrinoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, hematoloji , romatoloji , onkoloji yan dalları ve kardiyoloji ile ilgili hastalıklar hakkında genel olarak bilgi sahibi olur, özellikle diyaliz hastalarında görülebilecek sorunlar konusunda bu hastalıklardan korunma ve mücadelede hasta uyumunu sağlamak üzere hastaları eğitebilecek düzeyde bilgi sahibi olur.
Hemşire bakımı ilkeleri, uygulama yöntemleri hakkında uygulama düzeyinde bilgi ve beceri sahibidir.
Türkiye’de hemodiyaliz, periton diyalizi, organ nakli, diyaliz hizmetleri işletme mevzuatını bilir ve uygulamada bu ilkelere uyar.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 3 X X X X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X X X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X X X X X X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X X X X X X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Diyaliz programı mezunları, kamu ve özel diyaliz merkezlerinde “Diyaliz Teknikeri” unvanı ile çalışabilmektedir. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri Diyaliz Teknikeri olarak atanabilmektedirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Diyaliz Programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile "Hemşirelik" ve "Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri" lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin değerlendirilmesi için ara sınav, quiz, pratik, seminer, proje ve final gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Mezuniyet için programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Ülkem ÇAKIR Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Canan YÜKSEL ACAR Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
DYZ101 Hasta Bakım İlkeleri M 2 0 2 5
DYZ103 Hasta Bakım Uygulamaları M 0 4 2 5
DYZ121 Biyokimya AS 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
FZK111 Fizik M 2 0 2 2
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
MKB111 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji M 2 0 2 5
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
DYZ132 Nefroloji M 4 0 4 5
DYZ142 Diyaliz Makinaları Kullanımı ve Bakımı M 0 10 5 7
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
BIF111 Biyofizik M 2 0 2 3
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
SYS018 İletişim S 2 0 2 2
SYS019 İlk Yardım S 2 0 2 3
SYS023 Meslek Etiği S 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1