Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elektronörofizyoloji Programı 2013-2014 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programın amacı; sinir, sinir kas bileşkesi ve kas hastalıklarında uygulanan nörofizyolojik tetkik yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, uzman hekimlerin gözetimi ve denetiminde çalışabilecek nitelikli, evrensel nitelikte eğitim almış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı, katılımcı teknikerler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Elektronörofizyoloji Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-1) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim görecek öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Elektronörofizyoloji Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 5 profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 30 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, Elektronörofizyoloj alanı ile ilgili zorunlu dersler, sosyal dersler ile seçimlik dersler içermektedir. Öğrenciler 1. yılda Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezininde (CASE) 2. yılda ise Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde uygulama yapmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Elektronörofizyoloji laboratuarında yapılan tetkiklerin endikasyonlarını bilir.
Elektronörofizyoloji laboratuarında ortaya çıkabilecek acil durumlarda (nöbet-senkop) yapılması gerekenleri bilir ve uygulayabilir.
Elektromiyografi endikasyonlarını bilir, hastanın ön tanısına göre çalışılması gereken sinirleri ve kasları bilir.
Sinir iletim çalışmasında rutin ve nadir incelenen sinir iletimlerini gerçekleştirebilir, artefakt kaynaklarını tanıyabilir. Ön tanı ve çekim sırasında elde edilen sonuçlara göre nörofizyoloji uzmanı denetiminde çekim protokolu oluşturabilir.
İğne EMG incelemesi sırasında incelenen kasları tanır, çekim sırasında nörofizyoloji uzmanını asiste eder. Anormal spontan aktivite, motor unit potansiyelleri ve interferans patterni hakkında bilgi sahibidir.
Görsel Uyarılmış Potansiyel çekimi endikasyonlarını bilir, çekim için hastaya bilgi vererek hastayı hazırlar, uygun kayıt ve uyarım paremetreleri ile çekimi gerçekleştirerek potansiyelleri işaretler.
Somatosensoriyel uyarılmış potansiyel testi çekimi için hastaya bilgi vererek hastayı hazırlar, kayıt ve uyarıcı elektrodları yerleştirir ve uygun kayıt ve uyarım parametreleri ile çekimi gerçekleştirir.
Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyel çekimi öncesi hastaya bilgi vererek hazırlar, kayıt ve uyarıcı elektrodları yerleştirir, ve hastanın işitme eşiğine uygun şiddette uyarım vererek çekimi gerçekleştirir.
Motor uyarılmış potansiyel çekimi için kayıt ve uyarım lokalizasyonlarını bilir, elektrodları yerleştirerek hastayı çekim öncesi hazırlar.
Bilgisayarlı EEG çekimi öncesi hastayı hazirlar, elektrodları yerleştirir, çekimi gerçekleştirir, provakasyonyöntemlerini uygular ve olası artefaktları gidermek için gerekli müdahelelerde bulunur.
Video-EEG monitörlemesi çekimini gerçekleştirebilir ve hastada nöbet olması durumunda yapılması gerekenleri uygulayabilir.
İntraoperatif nöromonitörleme sırasında kullanılan nörofizyolojik incelmelerin kayıt ve stimulasyon parametrelerini ve elektrod lokalizasyonlarını bilir.
Nörofizyoloji Uzmanı denetiminde Polisomnografi çekimini gerçekleştirebilir, CPAP titrasyonunu yapabilir, çekim sırasında ortaya çıkan artefaktları tanır ve gidermek için gerek müdahelerde bulunabilir.
Nörofizyoloji Uzmanı denetiminde polisomnografi çekimini skorlayabilir.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X X
BECERİLER 3
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X X X X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X X X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Elektronörofizyoloji programından mezun olan öğrencilerimiz; nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanları gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinin elektronörofizyoloji labaratuvarlarında, ameliyathanede ve uyku ünitelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavı (DGS) İle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir.Elektronörofizyoloji Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Murat AKSU Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Fuat ÜCRAK Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ENT121 Elektroensefalografi I M 2 0 2 5
ENT123 Elektronörofizyolojiye Giriş M 2 0 2 4
ENT125 Elektronörofizyoloji Uygulamaları I M 0 4 2 4
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
FZK111 Fizik Z 2 0 2 2
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ENT122 Elektroensefalografi II M 2 0 2 5
ENT124 Elektromiyografi I M 2 0 2 5
ENT126 Elektronörofizyoloji Uygulamaları II M 0 4 2 4
ENT132 Nörofizyoloji S 2 0 2 5
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
BIF111 Biyofizik Z 2 0 2 3
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
SYS023 Meslek Etiği S 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1