Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Odyometri Programı 2015-2016 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. İşitmenin tanı testleri, işitme bozukluğunun düzeltilmesi için tıbbi ya da cerrahi müdahalelerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve denge ve ilgili bozukluklarının tespitini yapabilecek test cihazlarının kullanılmasını sağlayacak meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş sağlık personelinin yetiştirilmesidir.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri- Odyometri teknikeri unvanı alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Odyometri Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-1) puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve başarılı olarak geçtikleri ders veya derslerin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Odyometri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 35 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, Odyometri alanı ile ilgili zorunlu dersler, sosyal dersler ile seçimlik dersler içermektedir. Öğrenciler, 1. yılda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'ne bağlı Odyometri laboratuvarında, 2. yılda ise Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'ne bağlı Odyometri laboratuvarında uygulama yapmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Odyometri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Odyometri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır.
Odyometri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Odyometri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri uygulayabilir.
İşitme kaybı ya da denge bozukluğu hakkındaki bilgilerinin yanında hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapabilir.
Anatomi ve fizyoloji gibi temel alan derslerini alarak, temel vücut yapısının yanı sıra kulağın anatomi ve fizyolojisini iyi bilir.
Yeni doğan ve çocuklarda işitme ve dengeye yönelik her türlü mesleki bilgiye sahip olur.
Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır.
Kalite kontrol disiplini ile ürün denetlemesi yaparak sağlık etiğini ve tüketici haklarını bilerek hareket etme bilincine sahip olur.
Mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip olur ve bu doğrultuda alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek, kendilerini sürekli geliştirebilir.
Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözebilme becerisine sahip olur.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X X X X X X X YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X X X X X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X X X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda odyometrist olarak çalışabilir.

Üst Derece Programları Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Fizik, Odyoloji, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için tüm derslerden başarılı olarak geçmesi, FF, FG, NA ve U notlarına sahip olmaması gerekmektedir. Odyometri Programı’nda öğrencinin 4 yarıyıl sonunda derslerden 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

M. Engin ÇAKMAKÇI Öğr. Gör. Dr.

Program Koordinatörü

Semih Doğukan AĞIR

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ODY101 Odyometriye Giriş M 2 0 2 5
ODY113 Psikoloji ve İşitme Engelli Birey S 2 0 2 2
ODY121 Ses Fiziği Ve Akustik Prensipler M 2 0 2 3
ODY131 Kalibrasyon ve Entrümantasyon S 2 0 2 3
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
SYS018 İletişim S 2 0 2 2
SYS024 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 3
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
ODY102 Odyometri I M 4 0 2 5
ODY104 Odyometri Uygulamaları I M 0 4 2 5
ODY122 İşitme Ve Konuşma Anatomi Ve Fizyolojisi M 2 0 2 3
ODY142 İşitme Taramaları M 2 0 2 4
ODY152 İşitme Kayıpları S 2 0 2 4
ODY172 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları M 2 0 2 3
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1