Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Podoloji Programı 2014-2015 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programın amacı; hastaneler ve tıp merkezlerinin podoloji üniteleri, spor kulüpleri, diyabet hastaneleri gibi kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ilgili hekimlerin desteğini alarak görev yapacak nitelikli, evrensel nitelikte eğitim almış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı, katılımcı podologları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Podoloji Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Podoloji Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Podoloji Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim görevlisi, 2 Öğretim görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 25 örgün, 25 gece olmak üzere toplam 50 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program,Podoloji alanı ile ilgili zorunlu dersler, sosyal dersler ile seçimlik dersler içermektedir. Öğrenciler 1. yılda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bünyesinde bulunan podoloji uygulama laboratuvarında, 2. yılda ise podoloji uygulama laboratuvarı ve Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde uygulama yapmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Podoloji alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
Podoloji uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, hekimin müdahale etmesi gereken hastalıkları tanır ve ilgili hekime yönlendirir.
Koruyucu ve önleyici yaklaşımlarla, ilgili disiplinlerle(Dermatoloji, Ortopedi, Nöroloji, Endokrinoloji vb.) ortak çalışır.
Podoloji uygulamaları süresince hastanın hastalık geçmişi ve şikayetini kayıt altına alarak tedavinin takibini sağlar.
Podoloji alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.
Sporcu ayak sağlığı için ortopediste ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına yardımcı olarak ayakta oluşabilecek sorunları korumaya yardımcı olur.
Diyabetik ayak sendromunun oluşum mekanizmalarını, tedavisindeki multidisipliner yaklaşımları bilir ve tedavi süreci için yetkilerini yerine getirir.
Tırnak deformasyonları ve buna bağlı komplikasyonları düzeltir, müdahale eder ve tedavi süresince hastayı takip eder.
Podoloji uygulamalarında kullanılan cihaz, alet ve ekipmanın kontrolü, korunması, bakımı, dezenfeksiyonunu, sterilizasyonunu ve kullanımını gerçekleştirir.
Podoloji kliniği açabilmek için gerekli olan alan, güvenlik, ekipmanlar, işletme bilgisi ve yazılı materyal hakkında bilgi sahibi olur.
Mantarlı bölgelerde dermatolog teşhisi sonrası işbirliği içerisinde mekanik temizliği yapar.
Gerek görülen tedaviyi destekleyici durumlarda tırnakta onikoplasti uygulamaları yapar ve parmak/ayak deformasyonlarında slikon ortez desteğiyle tedaviye yardımcı olur.
Nasırlı bölgelerdeki ölü dokuları uygun yöntemle temizleyip, baskı ve sürtünme önleyici yardımcı destek malzemeleriyle tedaviyi destekler.
Yaşlı ve/veya yatalak hastaların ayak bakımlarıyla ilgili sorunlulukları yerine getirir.
Gerekli görülen durumlarda özel tabanlık kullanımı için ilgili kişiye yönlendirir.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3

İstihdam Olanakları

Podoloji programından mezun olan öğrencilerimiz; hastaneler ve tıp merkezlerinin podoloji üniteleri, spor kulüpleri, diyabet hastaneleri gibi kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışma imkan bulabilirler ve kendi merkezlerini de açabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavı (DGS) İle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Programlarında lisans eğitimine devam edebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Podoloji Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

-

Program Koordinatörü

Birce BUTURAK Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
BYL111 Genel Biyoloji M 3 0 2 4
PDL101 Podoloji Uygulamaları I M 0 4 2 4
PDL111 Podoloji I M 3 0 3 3
PDL121 Ayak Biyomekaniği M 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
MKB111 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji M 2 0 2 5
STR111 Sterilizasyon S 2 0 2 4
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PDL102 Podoloji Uygulamaları II M 0 8 4 7
PDL112 Podoloji II M 3 0 3 4
PDL142 Diyabet ve Ayak Sağlığı I M 2 0 2 3
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1