Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ortopedik Protez ve Ortez Programı 2015-2016 akademik yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. Programın amacı; en uygun PROTEZ ve ORTEZ’leri yapabilecek, nitelikli, evrensel nitelikte eğitim almış, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, araştırmacı, katılımcı teknikerler yetiştirmektir.


Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, “Sağlık Teknikeri – Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri / (Tıbbi Protez ve Ortez Teknikeri) “ unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortopedik Protez ve Ortez Teknikerliği Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Ortopedik Protez ve Ortez Programında öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Yıllık kontenjanımız 35 öğrencidir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, Ortopedi Tekniği ile ilgili zorunlu dersler, sosyal dersler ile seçimlik dersler içermektedir. Öğrenciler Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Acıbadem Üniversitesinin modern ve kapsamlı eğitim atölyesinde 1. Yıl Ortez, 2. Yıl ise Protez, üç boyutlu çizim ve yüksek teknolojik ürünler ile birlikte alçı uygulama teknikleriyle ilgili Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri ile Protez ve Ortez Merkezlerinde uygulama yapmaktadırlar.


Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Ortopedik protez ve ortezin imalatında ve hastadan ölçü alımında görev alır, alçı modeli hazırlar, protezi ve ortezi imal eder, provasında görev alır. Hastaya protez ve ortezin işleyişi, bakımı ile ilgili bilgi verir.
Ortopedik protez ve ortezin bakımı, tamiri ve kontrolünde görev alır. Yapı parçalarını birleştirir, söker ve yeniler.
Hazır ortopedik mamulleri ve meme protezini hasta üzerine uygular, yarı hazır mamulleri hasta üzerine uyarlar, yardımcı cihazları hastaların kullanımına uygun hale getirir.
Hekim eşliğinde dışarıdan stabilizasyon için ön hazırlığı yapar, yumuşak ve alçı sargı yapar, pozisyonlama yapar, dışarıdan yapılan stabilizasyonu çıkarır. Olası yan etkileri kontrol eder ve hastayı bilgilendirir.
Ortopedik protez ve ortez yapım ve uygulama hizmetlerinin yürütülmesinde atölye sarf ve demirbaş malzemeleri temin eder, bakımı ve onarımını yaptırır, uygulanacak protez ve ortezin hijyenini sağlar.
Ortopedik Protez ve Ortez ile ilgili temel ve mesleki düzeydeki bilgi, beceri ve deneyime, protez veya ortezi değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Ortopedik Protez ve Ortez `de edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak protez veya ortez ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için öneriler getirebilir.
Ortopedik Protez ve Ortez ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Mesleği ile ilgili kurslara, seminerlere ve kongrelere katılmak, alanla ilgili yazılı ve görsel medyayı takip etmek suretiyle yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Ortopedik Protez ve Ortez ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak alandaki projelere katkı sağlar, teknolojik gelişmelere paralel Protez ve Ortez ile ilgili teknik proje üretebilir, projede görevli diğer personel ile multidi
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
Üç boyutlu çizim yapar.
Tıbbi Cihaz Satışı yapar.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

Sağlık Teknikeri unvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, atölye ortamında protez ortez yapım ve uygulaması, ortopedi klinik, alçı odasında çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Protez ve Ortez Teknikeri) olarak atanabilmektedirler. İsteyen öğrencilerimiz ise kendilerine ait “Özel Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezlerini” ve “Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerini” açabilir veya çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Protez ve Ortez, BiyomedikalMühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarına dikey geçiş yaparak lisans eğitimine devam edebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Alper KAYA Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK OMM.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PRO101 Protez Ortez I M 2 0 2 4
PRO103 Protez ve Ortez Uygulamaları I M 0 4 2 6
PRO141 Fonksiyonel Anatomi M 2 0 2 2
PRO151 Atölye Teknolojisi ve İş Güvenliği M 0 8 4 8
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PRO102 Protez Ortez II M 2 0 2 4
PRO104 Protez ve Ortez Uygulamaları II M 0 8 4 6
PRO122 Kinezyoloji ve Biyomekanik M 3 0 3 6
PRO172 Biyomedikal Teknolojiler S 2 0 2 2
PRO182 Materyal Teknolojisi M 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
SYS Seçmeli Ders S 2 2 2
SYS Seçmeli Ders S 2 2 2
SYS023 Meslek Etiği S 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1