Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

Üniversitemiz, Ortopedik Protez ve Ortez Programı 2015-2016 akademik yılında 2 yıllık ön lisans düzeyinde, (Tıbbi) Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Ortopedik Protez ve Ortez Programı; Herhangi bir nedenle (Trafik, tren, iş kazaları, silahlı yaralanmalar, dolaşım bozuklukları, tümör gibi) kollarını ve ya bacaklarını kaybeden kişilere kaybettikleri bu uzuvlarının yerine geçebilecek estetik ve fonksiyonel yapay uzuvlar yani protezleri; ya da yine her hangi bir nedenle boyun, gövde, kol ve bacak fonksiyonlarını kaybeden kişilere kaybettikleri bu fonksiyonların yerine geçen, destekleyen, engelleyen, sabitleyen, estetik ve fonksiyonel ortezleri yaparak, Ortopedik engelli kişilerin günümüz koşullarına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, kişinin yaşı engeli, fonksiyonel durumu, eğitim, iş ve sosyal durumunun gerektirdiği ihtiyaçları göz önünde tutarak, kişinin bağımsızlığını destekleyen en uygun protez ve ortezi sağlayarak ikinci bir kişiye muhtaç olmadan günlük aktivitelerini yapabilecek hale gelmesini sağlayan Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri yetiştirir. Gün geçtikçe trafik kazaları, iş kazaları, terör ve silahlı yaralanma olayları artmakta ve buna bağlı ortopedik engelli, protez ve ortez kullanıcı sayısı artmaktadır. Böylelikle Ortopedik Protez ve Ortez Teknikerliğinin önemi giderek artmaktadır. Programımızın eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. I. ve II. yarıyılda zorunlu İngilizce dersleri, III. ve IV. yarıyılda da zorunlu olarak Mesleki İngilizce dersi verilmektedir. Öğretim elemanı kadrosu, üniversitemizin farklı fakülteleri, yüksekokulları ve teknik okullarındaki öğretim elemanı kadrolarından da aldığı destek ile ISPO normlarında önlisans eğitim-öğretim programı ile öğrenci yetiştirmektedir. Bu meslekte çalışacak kişilerin toz ve kimyasal maddeler karşı alerjisi olmamalıdır. Öğrencilerimiz iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve pratik dersler almakta, birinci ve ikinci sınıflarda klinik uygulama yapmaktadırlar. Mezun olduklarında kamu ve özel sağlık sektörünün tercih ettiği kişiler arasında yer almaktadırlar. Öğretim elemanı kadrosu, üniversitemizin farklı fakülteleri, yüksekokulları ve teknik okullarındaki öğretim elemanı kadrolarından da aldığı destek ile Uluslararası Protez ve Ortezciler Derneği (İnternational Society For Prosthetics and Orthotics ISPO), normlarında ön lisans eğitim-öğretim programı ile öğrenci yetiştirmektedir. Bu meslekte çalışacak kişilerin toz ve kimyasal maddeler karşı alerjisi olmamalıdır. Öğrencilerimiz iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve pratik dersler almakta, birinci ve ikinci sınıflarda klinik uygulama yapmaktadırlar. Mezun olduklarında kamu ve özel sağlık sektörünün tercih ettiği kişiler arasında yer almaktadırlar.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, “Sağlık Teknikeri – Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri / (Tıbbi Protez ve Ortez Teknikeri) “ unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortopedik Protez ve Ortez Teknikerliği Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Ortopedik Protez ve Ortez Programında öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra; etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Özel Protez ve Ortez Uygulamaları Merkezlerinde yapacakları zorunlu yaz stajı, öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır. Yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri, çağdaş ortez ve protez uygulamalarını izleyen, sürekli bilgi birikimini arttıran, bu alanda farklı ve yeni tasarımlar yapan, bilimsel görüşü benimseyen istekli öğrencilerin, Acıbadem Üniversitesi’nin diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da hazırlamış olduğu Türkiye’nin en modern ve kapsamlı eğitim atölye, laboratuvar ve ortamının yanında, konusunda uzman eğitim kadrosu ile birleşince sektörde aranan kalifiyeli aynı zamanda zanaatkar bir Ortopedik Protez ve Ortez teknikeri olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümünü seçecek öğrencilerimizin de bu çalışma ve eğitim ortamına hazırlıklı olmaları arzu edilmektedir. Öğrencilerimiz çalışmaları sırasında birbirleri üzerine yaptıkları protez ve ortezlerle tecrübe kazanır, son yıl ise uygulama yaptıkları merkezlerde aktif olarak hasta alarak tecrübelerini hastalar üzerindeki uygulamalarına aktarırlar. Öğrenciden hazırladıkları bu ürünler ve çalışmalarıyla ilgili seminerler hazırlaması beklenir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, konusunda uzman eğitmenler tarafından sağlanmaktadır. Ortopedik Protez ve Ortez Programı öğrencilerimize temel bilimler derslerine ek olarak mesleğe yönelik birinci dönem anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ile el beceri ve alçı alma yöntemleri; ikinci dönem ortezler; üçüncü dönem protezler; dördüncü dönem korse, kol protezi ve ileri teknoloji protezlerin yapımı ile birlikte kırıklarda alçı uygulama teknikleriyle ilgili mesleki konulara yönelik dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Dönem içi derslere ek olarak ikinci dönemin sonunda Özel Protez Ortez Uygulama Merkezleri ve ya hastanelerin ilgili birimlerinde 30 iş günü zorunlu yaz stajı yapmaları gerekmektedir. Yıl içinde çeşitli konularda seminerler, projeler hazırlanarak öğrenci mezuniyete hazırlanır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Ortopedik protez ve ortezin imalatında ve hastadan ölçü alımında görev alır, alçı modeli hazırlar, protezi ve ortezi imal eder, provasında görev alır. Hastaya protez ve ortezin işleyişi, bakımı ile ilgili bilgi verir.
Ortopedik protez ve ortezin bakımı, tamiri ve kontrolünde görev alır. Yapı parçalarını birleştirir, söker ve yeniler.
Hazır ortopedik mamulleri ve meme protezini hasta üzerine uygular, yarı hazır mamulleri hasta üzerine uyarlar, yardımcı cihazları hastaların kullanımına uygun hale getirir.
Hekim eşliğinde dışarıdan stabilizasyon için ön hazırlığı yapar, yumuşak ve alçı sargı yapar, pozisyonlama yapar, dışarıdan yapılan stabilizasyonu çıkarır. Olası yan etkileri kontrol eder ve hastayı bilgilendirir.
Ortopedik protez ve ortez yapım ve uygulama hizmetlerinin yürütülmesinde atölye sarf ve demirbaş malzemeleri temin eder, bakımı ve onarımını yaptırır, uygulanacak protez ve ortezin hijyenini sağlar.
Ortopedik Protez ve Ortez ile ilgili temel ve mesleki düzeydeki bilgi, beceri ve deneyime, protez veya ortezi değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Ortopedik Protez ve Ortez `de edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak protez veya ortez ile ilgili sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için öneriler getirebilir.
Ortopedik Protez ve Ortez ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Mesleği ile ilgili kurslara, seminerlere ve kongrelere katılmak, alanla ilgili yazılı ve görsel medyayı takip etmek suretiyle yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Ortopedik Protez ve Ortez ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak alandaki projelere katkı sağlar, teknolojik gelişmelere paralel Protez ve Ortez ile ilgili teknik proje üretebilir, projede görevli diğer personel ile multidi
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
Tıbbi Cihaz Satışı yapar.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME)
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

İstihdam Olanakları

Sağlık Teknikeri unvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, atölye ortamında protez ortez yapım ve uygulaması, ortopedi klinik, alçı odasında çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Protez ve Ortez Teknikeri) olarak atanabilmektedirler. İsteyen öğrencilerimiz ise kendilerine ait “Özel Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezlerini” ve “Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerini” açabilir veya çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Protez ve Ortez, BiyomedikalMühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarına dikey geçiş yaparak lisans eğitimine devam edebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Alper KAYA Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Erkan EVRENDİLEK OMM.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PRO101 Protez Ortez I M 4 0 4 6
PRO111 Atölye Teknolojisi M 2 0 2 2
PRO121 Üretimde Temel Teknikler M 4 0 4 6
PRO131 Protez ve Ortezde İş Güvenliği S 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
MAT111 Matematik S 2 0 2 2
SYS023 Meslek Etiği S 2 0 2 2
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PRO102 Protez Ortez II M 4 8 12 10
PRO142 Kinezyoloji M 2 0 2 3
PRO152 Biyomekanik M 2 0 2 3
PRO162 Mekanik S 1 0 1 2
PRO172 Biyomedikal Teknolojiler S 2 0 2 2
PRO182 Materyal Teknolojisi I M 2 0 2 2
PRO192 Vaka Çalışması I M 2 1 3 4
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1