Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kuruluş

2009-2010 akademik yılında eğitim ve öğretime başlayan Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı hastalıklı hücre/dokuların tanısında gerekli yöntem ve teknikleri uygulayabilen bilgi, beceri ve tutumu yüksek olan donanımlı patoloji teknikerlerinin yetiştirildiği bir ön lisans programıdır. Programın eğitim hedefleri arasında patoloji laboratuvarının öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite kontrol ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen; araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan; sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen ve dolayısıyla ayırdında olan teknikerler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

İki yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olanlar; Ön Lisans derecesine sahip olarak, Sağlık Teknikeri - Patoloji Teknikeri unvanını alırlar.

Derece Seviyesi

Ön lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı; T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucu elde edilen (YGS-2) puan türüne göre öğrenci alır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ve geçtikleri dersin içeriğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 3 Profesör, 1. Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Uzman Eğitmen tarafından sağlanmaktadır. Yıllık kontenjanımız 1. öğretimde 35, 2. Öğretimde 35 olmak üzere 70 öğrencidir. Öğretim dili Türkçe'dir. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı; birinci sınıfta anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerinin oluşturduğu dersler ve kültür derslerinin yanı sıra, meslek hakkında genel bilgiler, patoloji laboratuvar teknikerinin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi veren ve temel patoloji tekniklerini içeren dersler ve uygulamalar ile başlar. Öğrenciler birinci sınıfın sonunda zorunlu yaz stajını yapar. İkinci sınıfta patoloji laboratuvarında kullanılan özel teknikleri içeren dersleri teorik ve uygulamalı olarak alırlar. Uygulamalar 2 yıl boyunca üniversitede yer alan; alt yapı, teçhizat ve sarf malzeme ile donatılmış uygulama laboratuvarında ve Acıbadem Hastaneleri Patoloji Laboratuvarlarında yapılır.

Program Yeterlilikleri - Kazanımları

Patoloji Laboratuvarına gelen tüm histopatolojik ve sitopatolojik örneklerin kayıt ve kabulünü yapar.
Tüm örneklerin fiksasyonunda kullanılacak fiksatifleri hazırlar, histopatolojik örneklerin fiksasyonunu sağlar.
Histopatolojik örneklerin makroskobisine uzman patolog ile birlikte aktif olarak katılır. Kemik, diş, tendon gibi dokuların dekalsifikasyonlarını sağlar.
Doku takibini manuel ve/veya otomatik makinede; uygun çözeltilerle, yapar, doku takibinden çıkan dokuları anatomik özelliklerine göre; doğru kodlama ve yönlendirmelerle parafine gömer.
Farklı mekanizmalara sahip mikrotomları güvenlik kuralları çerçevesinde kullanır, istenen özellik ve kalınlıkta kesit alır.
Rutin Hematoksilen-Eosin boyama sisteminde kullanılan tüm boya ve yardımcı çözeltileri hazırlar, tüm histopatolojik kesitlere manuel ve/veya otomatik sistemlerde uygular.
Boyanmış kesitleri uygun kapama maddesi ile kapatır. Mikroskopta boyanma kontrolu yapar. Doku takibi, boyama ve/veya kapatmada oluşmuş hataları saptar ve düzeltir. Hataları kalite güvencesi kapsamında kayıt altına alır. Mikroskopta incelenmek üzere; preparatları sorumlu uzman patoloğa istek formları ile birlikte düzenli bir şekilde teslim eder. Lam ve blok arşivlerini düzenler.
Cerrahi otopsilerde; uzman patologla birlikte makroskopik tanımlamayı yapar, organ ve dokuların özelliklerine göre fiksasyonunu sağlar, histopatolojik örneklerde uyguladığı yöntemlerle mikroskoba hazır hale getirir.
İntraoperatif süreçte; enfeksiyon kontrolunu yapar, güvenli çalışma ortamı sağlayarak taze doku örneklerinden kriyostatta kesit hazırlar, dokundurma, ezme preparatları hazırlar ve rutin Hematoksilen-Eosin boyama yöntemi ile boyar. Mikroskopta incemeye hazır hale getirir.
Konvansiyonel histokimya yöntemlerinde kullanılacak boya çözeltilerini hazırlar ve yöntemleri uygular, mikroskopta boyanma kontrolunu yapar, hata varsa kaynağını saptar ve sorunu çözer, kayıt altına alır, boyanmış preparatları patoloğa teslim eder.
İmmunhistokimya (Immunfloresan, immunoenzim histokimya), FISH, SISH, CISH yöntemlerini manuel ve/veya otomatik sistemlerde uygular. Boyama sonucunda oluşabilecek sorunları mikroskobik olarak saptar, bağımsız veya uzman patologla birlikte sorunu çözer, kayıt altına alır.
Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin makroskopik tanımlarını yapar. Direkt yayma, santrifüj, sitosantrifüj yöntemleri ile preparat hazırlar, fiksasyonu gerçekleştirir. Hücre bloğu hazırlar, doku takibine girmesini sağlar. Yapılan tüm işlemleri kayıt altına alır. Boyama sürecini başlatır, uygular. Preparatları istek formları ile birlikte sorumlu patoloğa teslim eder.
Konvansiyonel pap smear ve sıvı bazlı servikal sitoloji örneklerinin fiksasyonunu sağlar. Boyama sürecini başlatır, uygular. Preparatları istek formları ile birlikte sorumlu patoloğa teslim eder.
Çalışma alanında; kalite yönetimi, çevre ve kültürel değerlerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet bilinci ile hareket eder.

NO Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi
MESLEKİ AKADEMİK PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 BİLGİ
(KURUMSAL,OLGUSAL)
BİLGİ 1 BECERİLER 1 X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 BECERİLER 2 X X X X X X X X X X
BECERİLER 3 X X
2 BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) BECERİLER1 X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER2 BECERİLER 1 X X X X X X X
BECERİLER3 BECERİLER 2 X X X X X X X X X
BECERİLER 3
BECERİLER 4
3 YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE
SORUMLULUK ALABİLME)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK 4
4 YETKİNLİK (ÖĞRENME) YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X X X X X X X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X X
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
5 YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X X X X X X X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X X X X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK 6 X X X X X X X X X X
6 YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)
YETKİNLİK1 YETKİNLİK 1 X
YETKİNLİK2 YETKİNLİK 2 X
YETKİNLİK3 YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK4 YETKİNLİK 4 X
YETKİNLİK5 YETKİNLİK 5 X X
YETKİNLİK6 YETKİNLİK6 X
YETKİNLİK7 YETKİNLİK 7 X
YETKİNLİK8
YETKİNLİK9
YETKİNLİK10
YETKİNLİK 8

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız; * Kamu ve Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları, * Özel Patoloji Laboratuvarları, * Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları * Adli Tıp Kurumu, * Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programları Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Acıbadem Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Ders Notu Puan Aralığı Değeri Katsayı
AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50
BB 80-84 İyi 3.00
CB 70-79 Orta -İyi 2.50
CC 60-69 Orta 2.00
DC 55-59 Orta - Zayıf 1.50
DD 50-54 Zayıf - Başarılı 1.00
FF 0-49 Zayıf - Başarısız 0.00
FG Yarıyıl/Yılsonu Sınavına Girmedi Başarısız 0.00
NA Devamsız Başarısız 0.00
T - Transfer | S - Seçmeli Kredisiz Derste Başarılı | U - Seçmeli Kredisiz Derste Başarısız | W - Dersten Çekilme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, NA ve U notuna sahip olmaması gerekir. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nda öğrencinin 120 AKTS tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Başkanı

Ümit İNCE Prof. Dr.

Program Koordinatörü

Gülsün EKİCİOĞLU Öğr. Gör.

Müfredat

I.Yıl II.Yıl

I Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PTL109 Patoloji Laboratuvarında Güvenlik S 2 0 2 2
PTL151 Genel Histoteknoloji I M 2 0 2 4
PTL161 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I M 0 8 4 10
ACU-I Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ANA111 Anatomi Z 2 0 2 3
ATA111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 1
FIZ111 Fizyoloji Z 2 0 2 3
ING111 İngilizce I Z 2 0 2 2
KIM111 Kimya S 2 0 2 2
TUR111 Türk Dili I Z 2 0 2 1

II Dönem

Ders Kodu Ders Adı Tip T L/U K AKTS
PTL102 Patolojide Kullanılan Cihazlar ve Bakımı S 2 0 2 2
PTL152 Genel Histoteknoloji II M 2 0 2 4
PTL162 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II M 0 8 4 10
PTL182 Histolojide Temel Kavramlar M 2 0 2 4
PTL192 Sitoteknoloji M 2 0 2 4
ACU-II Seçmeli Ders S 2 0 2 2
ATA112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 1
ING112 İngilizce II Z 2 0 2 2
TUR112 Türk Dili II Z 2 0 2 1