Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Anatomi

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

ANA111 Anatomi 1. Yarıyıl 5

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim

Dersin Koordinatörü

Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.

Dersi Verenler

Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Dersin İçeriği

Anatomiye giriş. İskelet, sinir, solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme sistemleri anatomisi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

İnsan vücudunun temel yapısını ayırt etmek
Kas ve iskelet sisteminin anatomik yapısını ayırt etmek
Dolaşımsisteminin, solunum sisteminin ve toraksın anatomik yapısını ayırt etmek
Sinir sisteminin, endokrin sistemin ve duyu organlarının anatomik yapısını ayırt etmek
Sindirim sisteminin ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ayırt etmek

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Beyin Fırtınası

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
2 Hücrenin yapısı ve çeşitleri Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
3 İskelet sistemi Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
4 Kas sistemi Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
5 Kan ve sıvı-elektrolitler Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
6 Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
7 Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
8 Toraks ve memenin yapısı Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
9 Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
10 Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
11 Duyu organları Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
12 Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
13 Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.
14 Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları Gamze KIRIKÇI Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 60
Ara Sınav için hazırlık süresi 8
Final içi hazırlık süresi 12
Final sınavı 2
Bu ders kapsamında katıldığınız Laboratuvar, Saha Çalışması, Seminer veya Uygulama / Staj (eğer varsa) için harcadığınız süre 16
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 24
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 5 5
ÖÇ-2 5 5
ÖÇ-3 5 5
ÖÇ-4 5 5
ÖÇ-5 5 5
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek