Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Farmakoloji

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

FAR111 Farmakoloji 3. Yarıyıl 3

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim

Dersin Koordinatörü

İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.

Dersi Verenler

İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.

Dersin Amacı

İlaç uygulama yolları ve ilaçlara ilişkin genel bilgileri vermeyi amaçlar.

Dersin İçeriği

Tanımlar, kavramlar, ilaçlar, ilaçların sınıflandırılması, uygulama yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kardiyovasküler sisteme etkili ilaç çeşitlerini uygulamak
Kardiyovasküler sisteme etkili ilaç çeşitlerini uygulamak
Diğer vücut sistemlerine etkili ilaç çeşitlerini uygulamak

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösteri Bireysel Çalışma

Kaynaklar

Bökesoy, T.A. Çakıcı,İ. Melli, M. (ed.)(2000) Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Ders Kitabı; Gazi Kitabevi

Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Kardiyotionik glikozidler İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
2 Antiaritmik ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
3 Antianjinal ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
4 Adrenerjik agonist ve antagonist ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
5 Santral sinir sistemi ilaçları İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
6 Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
7 Solunum sistemine etkili ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
8 Sindirim sistemine etkili ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
9 Endokrin sisteme etkili ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
10 Üriner sistem ilaçları İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
11 Hemolitik kemoterapotik ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
12 Diğer vucut sistemlerine etkili ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
13 Diğer vucut sistemlerine etkili ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.
14 Diğer vucut sistemlerine etkili ilaçlar İsmail HAKKI ULUS Prof. Dr.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 20
Ara Sınav için hazırlık süresi 20
Final içi hazırlık süresi 10
Final sınavı 2
Bu ders kapsamında hazırladığınız Ödev / Proje (eğer varsa) için harcadığınız süre 10
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3
Dersin AKTS Kredisi 3

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
ÖÇ-2 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
ÖÇ-3 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek