Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Fizyoloji

Ders Kodu

Ders Adı

Yıl

Kredi

AKTS

FIZ111 Fizyoloji 1. Yarıyıl 5

Dersin Dili

Dersin Seviyesi

Dersin Öğrenim Türü

Dersin Türü

Türkçe Ön lisans Örgün öğretim

Dersin Koordinatörü

Elif BAHADIR Öğr. Gör.

Dersi Verenler

Elif BAHADIR Öğr. Gör.

Dersin Amacı

Vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Dersin İçeriği

Fizyolojiye giriş. Hareket, sinir, dolaşım, boşaltım, sindirim ve üreme sistemleri fizyolojisi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek
Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek
Dolaşım sisteminin fizyolojisini ayırt etmek
Sinir sistemi fizyolojini ayırt etmek
Diğer vücut sistemleri ve duyu organlarının fizyolojisini ayırt etmek

Öğretim Yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Tartışma Rol Oynama Beyin Fırtınası

Kaynaklar


Dersin Akışı

Teorik

Hafta Teorik Konular Öğretim Elemanı
1 Fizyolojide temel kavram ve terimler Elif BAHADIR Öğr. Gör.
2 Hücrenin görevleri Elif BAHADIR Öğr. Gör.
4 Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları Elif BAHADIR Öğr. Gör.
5 Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları Elif BAHADIR Öğr. Gör.
6 Kalbin fonksiyonları Elif BAHADIR Öğr. Gör.
7 Kan ve lenf dolaşımı Elif BAHADIR Öğr. Gör.
8 Kan ve sıvı- elektrolitler Elif BAHADIR Öğr. Gör.
9 Santral sinir sistemi Elif BAHADIR Öğr. Gör.
10 Periferik sistemi Elif BAHADIR Öğr. Gör.
11 Endokrin sistem Elif BAHADIR Öğr. Gör.
12 Boşaltım sistemi Elif BAHADIR Öğr. Gör.
13 Sindirim sistemi Elif BAHADIR Öğr. Gör.
14 Duyu organları Elif BAHADIR Öğr. Gör.

Değerlendirme Yöntemleri

Yarıyıl İçi Çalışmaları Adet Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınavlar 1 40
Yıl Sonu Sınavı 1 60
Toplam 100

Etkinlik Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati (14 Hafta x haftalık ders saati) 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön hazırlık, pekiştirme vb.) 92
Ara Sınav için hazırlık süresi 7
Final içi hazırlık süresi 8
Final sınavı 1
Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var ise süresi 14
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5

Öğrenme ve Program Çıktılarına Katkısı

Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÖÇ-1 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
ÖÇ-2 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
ÖÇ-3 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
ÖÇ-4 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
ÖÇ-5 5 5 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5
* Katkı Düzey Ölçeği 1 = Çok Düşük, 2 = Düşük, 3 = Orta, 4 = Yüksek, 5 = Çok Yüksek